Har du juridisk kompetanse og interesse for personvern?

Arbeidsgiver:
Stavanger Kommune
Søknadsfrist:
2024-03-03

Har du juridisk kompetanse og interesse for personvern? Ønsker du å bidra til å utvikle trygge og fremtidsrettede tjenester for innbyggerne i Stavanger?

Stavanger kommune er blant de kommunene i Norge som er kommet lengst innen digitalisering, og vi har store ambisjoner også i fremtiden. Det å sørge for at vi ivaretar personvernet, og har god informasjonssikkerhet, er en sentral del av dette arbeidet. Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern skal være en muliggjører for trygg digitalisering i Stavanger kommune.

Nå styrker vi laget, og ser etter deg som har et klokt hode og hjerte for personvern. I Stavanger kommune har de ulike direktørområdene et selvstendig ansvar for å sikre etterlevelse av lovkrav og retningslinjer. Denne stillingen er sentralt plassert i organisasjonen, i seksjon for informasjonssikkerhet og personvern. Seksjonen ble opprettet i august 2022, og har en viktig rolle i kommunens digitaliseringsarbeid. Seksjonen består av fem svært dyktige og kompetente medarbeidere, deriblant en jurist som vil bidra med opplæring og oppfølging. Vi utarbeider blant annet rutiner og retningslinjer innen informasjonssikkerhet og personvern, gir råd og veiledning til resten av organisasjonen, og jobber aktivt med å bygge en robust sikkerhetskultur i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og veiledning i personvernrelaterte saker til hele organisasjonen
 • Bistå i arbeid med utforming av databehandleravtaler
 • Bistå i arbeid med personvernkonsekvensanalyser (DPIA) og ROS-analyser
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner og retningslinjer
 • Bidra til å styrke kommunens sikkerhetskultur, blant annet gjennom opplæring- og bevisstgjøringstiltak
 • Bidra til å holde oversikt over relevante regulatoriske rammebetingelser og utvikling i disse
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis innen juridiske fag. Relevant erfaring med arbeid innen personvern kan kompensere for manglende utdannelse.
 • God formidlingsevne
 • Forståelse for muligheter og risikoer ved bruk av teknologi og digitale verktøy
 • Minimum dokumenterte norskkunnskaper på nivå B2

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • Oppriktig interessert i personvern som fagfelt og liker å tilegne deg ny kunnskap
 • Nysgjerrig på ny teknologi, og hvordan dette former fremtiden
 • Løsningsorientert og ser muligheter for hvordan teknologi kan brukes på en trygg og forsvarlig måte
 • Selvstendig og liker å ta ansvar og initiativ
 • Flink til å formidle komplekse tema på en forståelig måte
 • Strukturert og har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver i et trivelig, aktivt og kompetent miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et fagfelt med økende aktualitet og oppmerksomhet
 • Mulighet til å påvirke og utvikle arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Moderne lokaler iHerbarium i Stavanger sentrum
 • Innendørs sykkelparkering med verksted og tilrettelagte garderober
 • Hjemjobbhjem, avtaler med treningssentre og andre velferdsordninger
 • KLP pensjon og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale i stillingskode 853000 rådgiver

Offentlig søkerliste:
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Kontaktinformasjon

 • Harald Valderhaug
  Seksjonssjef
  Telefon: 91 34 50 41