Rådgiver/Seniorrådgiver

Er du vår nye Rådgiver/Seniorrådgiver - jurist

Arbeidsgiver:
Forsvaret
Søknadsfrist:
2021-08-05

Personell- og lønnsavdelingen (PLA) i Harstad er en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). FPVS har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret. Som rådgiver/seniorrådgiver-Jurist i Personellforvaltningsseksjonen for du en spennende arbeidsplass og et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse. 

Vi er på utkikk etter deg som motiveres av å bidra med råd, saksbehandling og veiledning innen personellforvaltning og som er opptatt av å yte god service til Forsvarets ulike driftsenheter. Arbeidssted er Harstad.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og saksbehandling innenfor det arbeidsrettslige området med særlig vekt på rekrutterings- og oppsigelse/avskjedsprosessen
 • Rådgivning i tyngre personalsaker
 • Bidra i arbeidet med utvikling av interne prosesser, regelverk og veiledere innen fagområdet
 • Bidra med juridisk kompetanse i ulike tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Bidra i kurs- og opplæring rettet mot interne HR-rådgivere og andre som arbeider med personalsaker
 • Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver etter seksjonens behov

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embedseksamen (Cand. jur)
 • For rådgiver - relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner - minimum 2 år som jurist
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere, seniorrådgiver, med relevant erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner - minimum 5 år som jurist
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklarering for HEMMELIG/NATO secret før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert og analytisk samtidig som godt skjønn kan utvises
 • Evne til helhetsoversikt
 • Evne til å yte god service
 • Samarbeide godt med andre
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnstrinn 65-70 pt kr 586.000 - 643.000 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Alternativt for godt kvalifiserte søkere seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 70-76 pt kr 643.000 -  726.400 brutto pr år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.