Rådgiver/Seniorrådgiver (jurist)

Handelspolitisk avdeling

Arbeidsgiver:
Nærings- og fiskeridepartementet
Søknadsfrist:
2022-08-24

I seksjon for Europa og indre marked er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver (jurist). Seksjonen ligger i Handelspolitisk avdeling, som har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

Seksjon for Europa og indre marked har ni medarbeidere. De koordinerer departementets EØS-arbeid og har ansvar for utviklingen av det indre marked for varer og tjenester så vel som etableringsretten på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen forvalter bl.a. EØS-vareloven, EØS-høringsloven, lov om tekniske kontrollorgan og tjenesteloven. Seksjonen har ansvar for flere indre-markeds-verktøy som skal gjøre det lettere for næringslivet å utnytte sine muligheter i EØS, og er norsk SOLVIT-senter. SOLVIT hjelper bedrifter og privatpersoner som møter på hindringer i det indre marked.

Seksjonen har ansvar for nordisk samarbeid og bilaterale, økonomiske relasjoner med EFTA- og EU-statene. Seksjonen koordinerer også grønt industrielt samarbeid med EU, arbeid med EUs grønne giv, og bidrar i arbeidet med bilaterale handelsavtaler.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og fag, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsoppgavene vil tilpasses interessene og kompetansen til den som tilsettes.

Du vil arbeide med utviklingen av det indre marked for varer og tjenester. Arbeidsoppgavene vil omfatte alle faser i EU-lovgivningsprosess, inkludert å ta regelverk inn i EØS-avtalen, og lov- og forskriftsarbeid for å gjøre EØS-retten til norsk rett. Du vil bidra til å utforme norske standpunkter i den relevante politikk- og regelverksutviklingen i EU. Arbeidet vil omfatte håndtering av saker som ESA tar opp med Norge og å bidra til arbeidet med norske innlegg for EFTA- og EU-domstolen.

Du vil delta i internasjonalt arbeid og representere Norge i arbeidsgrupper i EFTA og EU så vel som i bilateralt samarbeid. Dette innebærer noe reisevirksomhet.

Den som ansettes vil særlig arbeide med juridiske aspekter knyttet til det indre marked for varer og tjenester, og bistå med faglig veiledning og råd internt og eksternt. Det vil også kunne være aktuelt å arbeide med EUs grønne giv og bidra i arbeidet med bilaterale handelsavtaler.

I seksjon for Europa og indre marked ligger det norske SOLVIT-senteret. Den som har problemer med å utøve sine rettigheter etter EØS-avtalen kan kontakte SOLVIT. Det kan dreie seg om trygderettigheter, oppholdskort, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner o.l. Den som ansettes vil involveres i dette arbeidet.

Andre oppgaver som ligger til avdelingens ansvarsområde, kan også tilfalle stillingen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Stillingen krever juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Søkere bør ha inngående kjennskap til EØS-avtalen og EU/EØS-arbeid, samt erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Erfaring fra arbeid i departement/forvaltning vil være en stor fordel

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske evner og stor arbeidskapasitet
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ferdigheter i andre europeiske språk er en fordel
 • Lærevillig, selvstendig og løsningsorientert
 • God rolle- og systemforståelse, og interesse for departementets ansvarsområde og arbeid med politiske prosesser
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og fag, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidsoppgavene vil tilpasses interessene og kompetansen til den som tilsettes.

Du vil arbeide med utviklingen av det indre marked for varer og tjenester. Arbeidsoppgavene vil omfatte alle faser i EU-lovgivningsprosess, inkludert å ta regelverk inn i EØS-avtalen, og lov- og forskriftsarbeid for å gjøre EØS-retten til norsk rett. Du vil bidra til å utforme norske standpunkter i den relevante politikk- og regelverksutviklingen i EU. Arbeidet vil omfatte håndtering av saker som ESA tar opp med Norge og å bidra til arbeidet med norske innlegg for EFTA- og EU-domstolen.

Du vil delta i internasjonalt arbeid og representere Norge i arbeidsgrupper i EFTA og EU så vel som i bilateralt samarbeid. Dette innebærer noe reisevirksomhet.

Den som ansettes vil særlig arbeide med juridiske aspekter knyttet til det indre marked for varer og tjenester, og bistå med faglig veiledning og råd internt og eksternt. Det vil også kunne være aktuelt å arbeide med EUs grønne giv og bidra i arbeidet med bilaterale handelsavtaler.

I seksjon for Europa og indre marked ligger det norske SOLVIT-senteret. Den som har problemer med å utøve sine rettigheter etter EØS-avtalen kan kontakte SOLVIT. Det kan dreie seg om trygderettigheter, oppholdskort, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner o.l. Den som ansettes vil involveres i dette arbeidet.

Andre oppgaver som ligger til avdelingens ansvarsområde, kan også tilfalle stillingen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 • Stillingen krever juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Søkere bør ha inngående kjennskap til EØS-avtalen og EU/EØS-arbeid, samt erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Erfaring fra arbeid i departement/forvaltning vil være en stor fordel

Vi søker deg med følgende egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske evner og stor arbeidskapasitet
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Ferdigheter i andre europeiske språk er en fordel
 • Lærevillig, selvstendig og løsningsorientert
 • God rolle- og systemforståelse, og interesse for departementets ansvarsområde og arbeid med politiske prosesser
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver
 • Lønnsplassering ut fra kvalifikasjoner og erfaring innen spennet: rådgiver kr 510.000  -  610.000 kr per år, seniorådgiver kr. 590 000  -  790 000 per år. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
 • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning gjennom SPK
 • Kontorsted: Kongens gate 8, i Oslo sentrum

Praktisk informasjon

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avd.dir. Pål Narve Somdalen på tlf. 917 76 201.

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdannelse og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må vedlegges.

Søknadsfrist. 24. august 2022.

Annet

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.