Rådgiver / seniorrådgiver - jurist

Er du en dyktig og engasjert jurist med interesse for erstatning og strafferett?

Arbeidsgiver:
Statens sivilrettsforvaltning
Søknadsfrist:
2021-10-15

Statens sivilrettsforvaltning er en organisasjon i utvikling. Vi har nå ledig inntil to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i Erstatningsavdelingen, med arbeidssted Oslo eller Hamar.

Erstatningsavdelingen forvalter ulike erstatningsordninger, og har også ansvar for sekretariatsfunksjonene for flere uavhengige utvalg, kommisjoner og klagenemnder. Arbeidsoppgavene som tilligger stillingene vil være å behandle krav om erstatning etter strafforfølgning, voldsoffererstatning, og/eller kompensasjon og billighetserstatning som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Med forbehold skal sekretariatsoppgaven for klagenemnda for deltakelse i internasjonale operasjoner overføres til SRF fra 1. januar 2022. Arbeidsoppgaver innenfor virksomhetens øvrige fagområder kan også være aktuelt. Stillingen innebærer interessante og utfordrende oppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.

Vi ønsker medarbeidere som trives med et høyt tempo, som er fleksible og som raskt setter seg inn i nye oppgaver. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, samtidig som vi forventer at du deltar i fagmiljøet. Du må kunne forholde deg til en stor saksmengde og organisere arbeidsdagen din effektivt. Som ansatt hos oss er du forberedt på endringer i arbeidsoppgaver og ansvar når hensynet til oppgaveløsningen krever det.

Arbeidsoppgaver

 • saksbehandling av enkeltsaker med ansvar for egen portefølje
 • forberede klagesaker og tilrettelegge for nemndsbehandling
 • generelle oppgaver som høringsuttalelser og utredninger/ analysearbeid og prosjektarbeid
 • faglig rettledning internt og eksternt
 • bidra til å videreutvikle fagfeltene i avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring fra arbeid i departement, direktorat, domstol, politi/påtalemyndighet eller som advokat med erfaring innen straff- eller erstatningsrett
 • godt juridisk skjønn og selvstendig vurderingsevne
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra krevende saksbehandling, klagebehandling, utredning og rådgivning
 • god kjennskap til strafferett/straffeprosess og/eller erstatningsrett

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er resultatorientert med høy gjennomføringsevne
 • har stor arbeidskapasitet og evne til å trives i et dynamisk arbeidsmiljø
 • er selvstendig, strukturert og effektiv
 • er fleksibel med gode samarbeidsevner
 • har god forståelse for virksomhetens rolle og funksjon

Vi tilbyr deg

 • en faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
 • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø sentralt i Oslo eller på Hamar
 • gode muligheter for faglig vekst og utvikling i et stort juridisk miljø
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner: rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet kr 520 000 - kr 570 000, seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr 560 000 - 735 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål? Ta kontakt med avdelingsdirektør Kristina Kjeverud på telefon 22 99 13 47 eller seksjonssjef Hege Solem Markussen Mangset på telefon 22 99 13 91.

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester. Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.