Rådgiver/seniorrådgiver jurist, vikariat i to år med mulighet for forlengelse / fast ansettelse

Arbeidsgiver:
Medietilsynet
Søknadsfrist:
2019-08-15
Medietilsynet er statens forvaltnings- og tilsynsorgan på medieområdet, og skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati. Medietilsynet skal fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen, og har ambisjon om å utvikle seg til å bli et ledende kompetansemiljø på mediefeltet. Medietilsynet holder til i Fredrikstad og har omkring 40 ansatte.

Medietilsynet har et ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver – jurist på kringkastingsområdet. Medietilsynet har blant annet ansvaret for å gi konsesjoner til kringkasting og for å føre tilsyn etter kringkastingsregelverket.

Til stillingens ansvarsområder ligger saksbehandling på kringkastingsfeltet og tilsyn med reglene for reklame, sponsing og produktplassering. Utarbeidelse av høringsuttalelser, veiledning overfor medieaktører og publikum og bistand med regelverksutvikling inngår også. Stillingen kan tillegges andre oppgaver innenfor Medietilsynets ansvarsområde etter behov.

Vi ser etter deg som evner å jobbe strukturert og analytisk, og som trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø. Du må både kunne jobbe selvstendig og samarbeide godt med andre.

Leveranser og oppgaver

 • Saksbehandling på kringkastingsfeltet
 • Tilsyn og konsesjonstildeling
 • Utredningsarbeid, herunder bistand til Kulturdepartementet
 • Høringsuttalelser
 • Kontakt med og veiledning overfor medieaktører og mediebrukere
 • Oppgaver etter annet regelverk på medieområdet

Du rapporterer til direktør for juridisk og regulatorisk avdeling.

Kvalifikasjonskrav

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • Relevant arbeidserfaring
 • Godt juridisk skjønn og god samfunnsforståelse

Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning eller medierelatert arbeid. Vi legger også vekt på om du har interesse for medieregulering.

Krav til personlige egenskaper

 • Svært god skriftlig fremstillingsevne
 • Kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Initiativrik
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Medietilsynet ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi deltar i statens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en», men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøre oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en» kan brukes til rapporteringsformål.

Vi tilbyr

En spennende og interessant stilling i en sektor i stor endring. Du får jobbe i et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kollegaer.

Lønnsnivå for rådgiver: fra 520 000 – 570 000 kroner. Lønnsnivå for seniorrådgiver: fra 620 000 – 650 000 kroner.

Søkere kan bli oppført på offentlig søkerliste selv om vedkommende har bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Nærmere opplysninger om stillingen til

 • direktør for juridisk og regulatorisk avdeling Hanne Sekkelsten tlf. 480 76 123 eller
 • seniorrådgiver Linda Marie Andersen tlf. 913 82 283.

Søknad med CV, vitnemål og relevante attester sendes til post@medietilsynet.no.

Tiltredelse snarest.