Rådgiver/seniorrådgiver sosial

Arbeidsgiver:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist:
2023-11-26

Helse- og sosialavdelingen ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen. Avdelingen består av fire seksjoner;

 • spesialisthelsetjenester
 • kommunehelsetjenester
 • fagutvikling
 • sosial og velferd

I sosial og velferdseksjonen er vi sju gode kollegaer i Tromsø og Vadsø. Nå har vi behov for en ny jurist til kontoret i Vadsø.

Vi er en fleksibel gjeng med overlappende oppgaver som vi samarbeider tett om. Vi er sosialarbeidere og jurister som jobber mye på tvers, og har ofte kontakt med hverandre på Teams. 

Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. Her sitter også seksjonsleder. Vi flyttet inn i nye, fine og praktiske kontorlokaler på Statens hus i 2022, og vi gleder oss til at du også kommer hit!

Dine hovedarbeidsoppgaver blir i utgangspunktet henvendelser, klagesaker og opplæringstiltak etter sosialtjenesteloven. Vi har også andre lovområder vi jobber med, som boligsosial lov og alkoholloven. Du må være fleksibel og kunne jobbe med flere arbeidsoppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder ved behov.

Hvis du har spesialkompetanse som vi kan ha nytte av eller det er spesifikke oppgaver du ønsker å jobbe med, kan det bli mulighet for det.

Kvalifikasjonskrav

Du må

 • ha master i rettsvitenskap. Hvis du har fullført master i rettsvitenskap, men enda ikke har mottatt vitnemål kan du også bli vurdert for stillingen
 • ha svært god formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • være god på samarbeid, men også kunne jobbe selvstendig
 • være komfortabel med å holde innlegg for andre
   

Vi ønsker at du har

 • kjennskap til offentlig forvaltning og NAV
 • erfaring med opplæring eller veiledning
 • erfaring med saksbehandling

Vi legger særlig vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi tar også hensyn til hvordan du kan komplettere seksjonen for øvrig.

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 550 000,- til kroner 740 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). 

Hvis du kommer flyttende til Vadsø fra et annet sted i Norge, kan vi dekke flytteutgiftene dine og kan hjelpe deg med å finne et sted å bo.

Vi dekker én hjemreise i året (økonomiklasse) de første tre årene du jobber hos oss. Vi dekker også to «besøksbilletter» i året de første tre årene du jobber hos oss (økonomiklasse). Inviter venner og familie til Vadsø for å se hvor du bor og oppleve dine nye omgivelser!

Du får hyggelige kollegaer både i Vadsø og i Tromsø, gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at du trives i jobb, utvikler deg og blir sett. Våre kjerneverdier er klokskap, omsorg og stolthet. Vi har aktive velferdsforeninger og jevnlig sosiale arrangementer.

Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. 

Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  Du kan også lese mer om jobbsøkerprosessen hos oss og hvordan ansatte synes det er å jobbe hos oss her.

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Hos oss møter du kollegaer som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps, kor, jakt og fiske, for å nevne noen. Vadsø byr på lett tilgjengelig friluftsliv og det er godt tilrettelagt for innendørsaktiviteter også. 

I Vadsø har vi en ny og flott kino, ny kultursal, svømmehall og møtearenaer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Sjekk ut kalenderen på vadsoby.com for å se hva som skjer

I Vadsø kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Bli bedre kjent med Vadsø på vds.-bloggen

Når du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 30.000,- i året og du får lavere personskatt. Fra 1. august 2023 ble det også gratis barnehage her.

Bruk "Nord-Norgekalkulatoren" for å regne ut hvor mye du kan spare på å flytte til Finnmark eller Nord-Troms.

Er dette en stilling for deg?

Ring oss gjerne!
Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder

 • Anita Wahl Nilsen på epost eller telefon 92 40 30 51. 

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss

Dette må du ha med i søknaden
Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Dersom du har utdanning fra utlandet så må du legge ved NOKUT godkjenning.

Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss

Offentlig søkerliste
Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra listen. 

Positiv særbehandling
Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav. Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din.

Om oss

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger, en stab og en kommunikasjonsenhet. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.