Oslo Origo er Oslo kommunes fellessatsing på digital transformasjon. Målet med Oslo Origo er å forbedre hverdagen til innbyggerne i Oslo gjennom digitalisering av kommunens tjenester. Oslo Origo er delt i to prosjekter. Origo folk har som mål å øke den digitale modenheten blant Oslo kommunes mer enn 50 000 ansatte. Origo Digi skal sørge for at alle initiativ innen digitalisering i kommunen bygger på samme plattform og at de nye digitale tjenestene treffer rett på innbyggernes behov.

Rykker det i juristfoten når media setter søkelyset på personvern i Oslo kommune?

Er du en gladjurist som er god på forvaltningsrett, skjønner informasjonssikkerhet og har sans for tverrfaglige team og smidig tjenesteutvikling? Da kan det være nettopp deg vi ser etter.

Utvikling av digitale innbyggertjenester som virkelig gjør en forskjell er en oppdagelsesreise gjennom et lunefullt juridisk landskap bestående av fallgruver som personvern, informasjonssikkerhet og forvaltningsrett. Derfor er vi ute etter deg som kan lose oss mot Origos målsetning om å levere trygge tjenester til Oslos befolkning. Disse må balansere tilliten vi har fått til å forvalte innbyggernes personopplysninger mot de forpliktelsene kommunen har som en stor offentlig aktør.

Du kommer til å få en sentral rolle i Origo i arbeidet med å pode personvern, forvaltningsrett og informasjonssikkerhet inn i DNAet til de utviklerne, designerne, arkitektene, organisasjonsutviklerne og lederne som skal digitalisere kommunens innbyggertjenester. God dialog med viktige samarbeidspartnere og premissgivere vil være viktig i denne rollen. Noen av disse er politikere, byrådsavdelinger og andre store offentlige virksomheter. Arbeidet ditt vil i stor grad bestå i å gå opp nye løyper i terrenget der moderne programvareutvikling møter krav fra byråkrati, instrukser, lover og forskrifter.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte utviklingsprosjekter i Origo i problemstillinger knyttet til personvern, forvaltningsrett og informasjonssikkerhet
 • Sikre god balanse mellom innbyggernes personvern og kommunenes lovpålagte plikter
 • Være proaktiv diskusjonspartner og yte coaching av tverrfaglige utviklingsteam rundt personvern og andre juridiske utfordringer
 • Bidra til å bygge en personvern- og sikkerhetskultur i all tjeneste- og produktutvikling i Origo
 • Bidra til kommunens fagmiljøer på jus og informasjonssikkerhet ved å delta i, og eventuelt drive, relevante fora og nettverk med foredragsvirksomhet og/eller workshops

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende
 • Erfaring, kvalifikasjoner og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Sterk forståelse for samspillet mellom lovverk, organisasjon og teknologi, samt evnen til å jobbe tverrfaglig
 • Evnen til å sette seg inn i behov på ulike organisasjonsnivåer og evnen til å se hvordan lovgivningen påvirker virksomheters muligheter til å nå sine mål
 • God kunnskap om kontraktsrett og erfaring med kravstilling innen personvern og informasjonssikkerhet ved offentlige anskaffelser av digitale løsninger.
 • Erfaring med personvern, informasjonssikkerhet, lover og forskrifter gjeldende for offentlige virksomheter er en stor fordel
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Erfaring med arbeid knyttet til tverrfaglige team og smidig tjenesteutvikling teller svært positivt

Personlige egenskaper

 • Vi er veldig opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med folk som gjerne får litt ekstra kick av vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi bygger miljøet fra grunnen, så du må tåle, og kanskje til og med like, at ikke alle oppgaver er definert. Er du initiativrik, tørr å spørre og trives i en eksponert rolle kommer du langt. 
 • Vi skal lage og lære mye nytt, så det er en fordel om du er nysgjerrig, og evner å både lytte og dele. Du har kontroll på regelverk og dokumentasjon, men evner samtidig å se muligheter fremfor hindre. Samtidig er du ikke redd for å stoppe eller snu når det ikke finnes noen alternative veier til mål. Bonuspoeng om du er pedagogisk anlagt og klarer å gjøre personvern interessant for andre!
 • Et grunnprinsipp for oss er å se helheten fremfor enheten (eller kommunehatten på, som vi kaller det), og ikke tenke at det er noen andre sitt problem . 
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges. 
 • Vi er alltid på jakt etter lune, varme, engasjerte og inkluderende folk som både har engasjement for teknologien og evnen til å hele tiden se sin oppgave i det større bildet.

Vi tilbyr

 • Kjempemulighet til å bygge samfunnsnyttige tjenester som brukes av hundretusenvis av innbyggere
 • Store muligheter til å påvirke egne oppgaver
 • Svært gode utviklingsmuligheter
 • Muligheten til å fornye hvordan offentlige tjenester bygges
 • Gode låne- pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd.
 • Fleksibel arbeidstid. Arbeidstid er 37,5 timer per uke inkl. lunsj. Gode muligheter for avspasering av plusstid.
 • Lønnsspenn for rådgivere er 34 - 56, for tiden 492 200 - 740 500 kr, og spesialrådgivere fra 39 - 75, for tiden 536 500 - 1 072 400 kr, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring

Kontakt

 • Leder Informasjonssikkerhet Rune Schumann, tlf 91758445
 • Teknologisjef Andreas Jacobsen, tlf 41614065

Søknad merkes: 4122158233

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.