Nord-Troms tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Balsfjord, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Tromsø. I tillegg er Svalbard i rettskretsen. Nord-Troms tingrett er fullfaglig, og har sorenskriver, 10 dommere, 2 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 12 saksbehandlere. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Tinghuset i Tromsø.

Saksbehandler – førstekonsulent/ rådgiver

Har du lyst til å jobbe tett på rettssakene i en spennende og framtidsrettet domstol?

Vi søker engasjert og faglig dyktig saksbehandler til førstekonsulentstilling/rådgiverstilling ved rettsavdelingen i Nord-Troms tingrett.

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til all praktisk forberedelse og etterarbeid i forbindelse med rettssakene i domstolen og utføres i nært samarbeid med dommer i saken. Stillingen kan bli tillagt fagansvar for et av saksområdene i tingretten. 

Domstolene i Norge er i ferd med å bli fulldigitalisert, hvor målet er å digitalisere hele saksbehandlingsprosessen fra sakene kommer inn til de arkiveres. Nord-Troms tingrett er i tillegg prøvedomstol for prosjektet lyd- og bildeopptak i retten. Vi søker derfor en person som har god digital kompetanse og som kan bidra til effektiv gjennomføring av de digitale rettssakene.

Arbeidsoppgaver

 • praktisk forberedelse, saksbehandling og etterarbeid i tilknytning til alle sakstyper, herunder digital tilrettelegging
 • veiledning og kommunikasjon med parter og profesjonelle aktører
 • klargjøring av rettssaler og tilhørende møterom
 • beramming av rettsmøter
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minst bachelornivå, gjerne med samfunnsfag eller rettsvitenskap i fagkretsen. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, og gjerne gode engelskkunnskaper
 • god digital forståelse og IT-kompetanse

Egenskaper

 • høy arbeidskapasitet og evne til selvstendig arbeid 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • serviceinnstilt, omgjengelig og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kollegaer

Vi tilbyr

 • stilling som førstekonsulent/rådgiver (brutto kr 397 100 – 496 100,-) avhengig av utdannelse og erfaring
 • varierte og allsidige arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik organisasjon
 • en stilling som er tilrettelagt for faglig utvikling 
 • fleksibel arbeidstid
 • sommertid fra 15. mai til 14. september kl 08:00-15:00
 • gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse (www.spk.no)

Det er et mål at domstolen skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

 • administrasjonssjef Ståle Åbotsvik (tlf 911 64557) eller
 • seksjonsleder Mona-Lisa Larsen (tlf 476 43628).

Generell informasjon om oss finner du på www.domstol.no/nordtroms

Søknad med vitnemål og vedlegg sendes inn via vår rekrutteringsportal www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 15. september 2019