Aust-Telemark tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol for Hjartdal, Notodden, Tinn, Bø og Sauherad kommuner. Tinghuset ligger i Notodden. Domstolen blir ledet av en sorenskriver og har i tillegg en tingrettsdommer og en dommerfullmektig, og 3,5 saksbehandlerstillinger.

Saksbehandler, Aust-Telemark tingrett

Ved Aust-Telamark tingrett er det ledig 50 prosent vikariat som saksbehandler f.o.m 02.01.2020 t.o.m 30.09.2020. Stillingen omfatter utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor alle arbeidsområder ved embete, herunder straffe- og sivile saker, arv, skifte, konkurs og tvangssalg. Du vil få utstrakt kontakt med domstolens brukere/publikum.

Om deg

Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, som liker travle arbeidsdager, som trives med både enkle og utfordrende gjøremål, og som arbeider målrettet og selvstendig. du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, være nøyaktig og serviceinnstilt.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og effektivisering av vårt arbeid, og domstolens digitale løsninger. vi forutsetter at du har erfaring med og kompetanse i å bruke digitale verktøy, slik at du kan være en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Det er ønskelig med 3-årig videregående skole og/eller Fagbrev i kontorfag og relevant praksis.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb i en virksomhet med ett viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i ett bredt faglig og godt sosialt miljø.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som konsulent (kode 1065), avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønna blir det trukket 2 prosent innskudd til god pensjonsordning i statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til sorenskriver Håvard Skjeldås på telefon 35122820.

Personopplysninger som avgis i søknad og cv til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.