Saksbehandler

Arbeidsgiver:
Norges Høyesterett
Søknadsfrist:
2023-06-16

Vi søker en engasjert og nøyaktig medarbeider med godt humør og gode samarbeidsevner til fast stilling som saksbehandler.

Søknadsfristen er 16. juni 2023.

Du vil bli en av åtte medarbeidere i saksbehandlerenheten. Saksbehandlerenheten ivaretar faste oppgaver i alle saker, fra den kommer inn til Høyesterett og til den er ferdig behandlet. Høyesterett mottar om lag 2200 ankesaker hvert år. Du vil ha ansvar for din egen saksportefølje. Arbeidet er i høy grad digitalisert, og er basert på rutiner som varierer etter de prosessreglene som gjelder for den enkelte sak. I tillegg til å bistå dommerne og utrederne i Høyesterett under arbeidet med sakene, utfører saksbehandlerne enkelte andre oppgaver for direktøren.

Om deg

Vi søker deg som

  • har tre års utdannelse (bachelor) i rettsvitenskap
  • har svært god digital kompetanse og interesse for å ta i bruk nye løsninger og utstyr
  • har positiv holdning, utpreget serviceinnstilling og gode samarbeidsevner
  • har svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • bevarer roen i travle perioder og har evne til å prioritere
  • er nøyaktig og trives med rutinepreget arbeid

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Det er en fordel med gode engelskkunnskaper og relevant erfaring, men også nyutdannede kan søke.

Vi tilbyr

  • Arbeid i en domstol med høye krav til kompetanse og kvalitet, og med et viktig samfunnsoppdrag
  • Samarbeid i et godt sosialt miljø med erfarne medarbeidere
  • God opplæring og bra lagånd

Stillingen blir ved tiltredelse lønnet fra 500 000 til 600 000 kroner (stillingskode 1408 førstekonsulent), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For øvrig gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i staten, med blant annet fleksitid, sommertid og pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse, som også har et av markedets billigste boliglån. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Slik søker du

Du sender søknaden din ved å bruke det elektroniske søknadsskjemaet.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

For nærmere informasjon kan du kontakte seksjonsleder Anne B. Lea på telefon 22 03 59 41.