Saksbehandler ved Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi - lndre og Østre Finnmark tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-03-24

Vi søker faglig dyktig og engasjert saksbehandler til 100% fast stilling med tiltredelse fra 1.sept. 2023. Stillingen har kontorsted ved rettssted Vadsø. Arbeidsoppgavene kan ved behov også omfatte rettssted Tana.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene er delt mellom saksbehandling, digital tilrettelegging og noe administrasjon. Saksbehandling utgjør hoveddelen av stillingen og omfatter allsidige saksbehandleroppgaver innenfor ulike saksfelt, herunder:

 • veiledning og kommunikasjon med parter, publikum og profesjonelle aktører
 • praktisk forberedelse, saksbehandling og etterarbeid samt digital tilrettelegging
 • være støtte for dommerne i saksgjennomføringen
 • arbeidsoppgavene vil kunne endre seg etter virksomhetens behov, der behovet for IT-kompetanse kan være særlig aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Relevant erfaring / realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • operative IT-kunnskaper, herunder kunnskap om og interesse for digitale arbeidsformer og digitale verktøy
 • gode skriftlige og muntlige kunnskaper
 • erfaring fra utredning/saksbehandling i offentlig virksomhet

Ønskede egenskaper / ferdigheter

 • har høy arbeidskapasitet, jobber selvstendig og strukturert og har evne til å prioritere mellom oppgaver
 • tar initiativ, har gjennomføringsevne og bidrar effektivt til god framdrift i saksavviklingen
 • gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og håndterer stressende situasjoner
 • er serviceinnstilt, omgjengelig og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • kommuniserer godt med parter, profesjonelle aktører og publikum
 • er omgjengelig og en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
 • kunnskap om samisk språk, kultur og samfunn

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • variert og selvstendig arbeid i nært samarbeid med dommere og øvrige kolleger
 • faglig utvikling og varierte oppgaver i en kunnskapsorganisasjon
 • domstolene legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet der alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi forutsetter at du er fysisk tilstede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis
 • fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15.mai til 14. sept.
 • stilling som førstekonsulent / rådgiver fra lønnstrinn 51 avhengig av utdanning og erfaring. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Nedskriving av studielån samt Finnmarksfradag

Spørsmål om stillingen

Det utarbeides offentlig søkerliste. Det henvises til Offentleglova § 25, 2.ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. For stillingen gjelder 6 måneder prøvetid.

For ytterligere opplysninger kontakt:

 • Administrasjonssjef Kari Mette P. Foslund tlf 934 33546
 • Sorenskriver Finn-Arne Schanche Selfors tlf 971 85225

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes [email protected] innen 24.mars 2023.