Saksbehandler ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Lyst til å jobbe på en spennende arbeidsplass?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-10-08

Ringerike, Asker og Bærum tingrett er en førsteinstansdomstol. Tingretten ledes av sorenskriver, og har 14 dommere, 4 dommerfullmektiger, administrasjonssjef, 21 saksbehandlere og rettsbetjent.

Rettskretsen består av kommunene Asker, Bærum, Hole, Jevnaker, Lunner og Ringerike. Tingretten har rettssted i Hønefoss og i Sandvika.

Om stillingen

Ringerike, Asker og Bærum tingrett søker en engasjert og lærevillig medarbeider med godt humør og gode samarbeidsevner i fast 100% stilling som saksbehandler.

Våre saksbehandlere ivaretar allsidige oppgaver i alle typer saker fra de innregistreres til de er ferdigbehandlet, dette innebærer også praktiske forberedelser. Arbeidet utføres i nært samarbeid med øvrige saksbehandlere og dommere. Stillingen innebærer utstrakt publikumsservice og direkte kontakt med domstolens brukere, parter og profesjonelle aktører.

Om deg

Vi ser særlig etter følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Bachelor innen relevant utdanningsløp. Relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis innenfor offentlig saksbehandling, advokatvirksomhet eller domstol, kan kompensere for høyere utdanning
  • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk
  • God IT-kompetanse og interesse for å ta i bruk digitale løsninger og nytt utstyr
  • Serviceorientert med fokus på domstolens samfunnsoppdrag og brukerperspektiv

Du må ha stor arbeidskapasitet og kunne håndtere en hektisk arbeidshverdag med flere oppgaver samtidig. Du må være dyktig på kommunikasjon; kunne møte mennesker på en profesjonell måte både pr telefon, skriftlig og ved fremmøte. Vi ønsker en som er faglig interessert, som setter seg raskt inn i nye oppgaver og systemer, tar ansvar, har god gjennomføringsevne og leverer kvalitet. En lagspiller som ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi vil vektlegge personlig egnethet samt motivasjon, initiativ og fleksibilitet i forhold til både arbeidssituasjon og oppgaver. Arbeidsoppgavene vil kunne endre seg etter virksomhetens behov.

Tingretten har rettssted i Hønefoss og i Sandvika. Stillingen er knyttet til rettssted Sandvika, men du må være forberedt på å arbeide i hele rettskretsen ved behov.

Vikariat i annen stilling kan bli ledig dersom stilling besettes av intern søker.

Vi tilbyr

Vi kan tilby varierte og interessante arbeidsoppgaver i en samfunnsviktig virksomhet med et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ringerike, Asker og Bærum tingrett er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder alder, kjønn og kulturelt mangfold.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent (kode 1408), avhengig av kvalifikasjoner og tidligere yrkespraksis. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Oppstart etter avtale.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Heidi Borgen på tlf. 67 57 65 48.

Mer informasjon om Ringerike, Asker og Bærum tingrett finnes på www.domstol.no.  

Søknad med vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetslova § 25, annet ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles iht lov om behandling av personopplysninger.

Søknadsfrist: 8. oktober 2023