Saksleder (jurist) - Inntil 2 faste stillinger og 1 vikariat (2 år)

Arbeidsgiver:
Husleietvistutvalget
Søknadsfrist:
2019-09-01
Husleietvistutvalget (HTU) er et statlig domstolslignende tvisteløsningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å tilby partene rask, rimelig og kompetent behandling av tvister som springer ut av leieforhold. Tvisteløsningen skjer ved veiledning, mekling eller avgjørelse. Det stilles høye krav til produktivitet og evnen til å se løsninger.

Per i dag dekker Husleietvistutvalget fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag, med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. HTU kan også behandle forbrukersaker fra hele landet. I 2018 mottok virksomheten ca. 2000 saker, hvorav 1200 saker ble behandlet ved oslokontoret. De fleste saker blir endelig avsluttet i HTU og får dermed rettskraft. Under 3 % av avgjørelsene bringes videre til tingretten.

Oslokontoret – som i dag teller 20 personer, hvorav 5 er saksledere – er nå på jakt etter dyktige og produktive saksledere.

Sakslederne har både en mekler- og dommerrolle. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig i å mekle mellom parter, skrive utkast til avgjørelser, samt lede utvalgsmøter og partsmøter i oppsigelsessaker. Stillingen vil også kunne tillegges oppgaver av administrativ art og utredningsarbeid. 

Faglige kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • minst 5 års relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • meklerkompetanse er ønskelig

For tvisteløserstillingen gjelder i tillegg krav om erfaring innen tvisteløsning og/eller større utredningsarbeider.

Vi ønsker oss medarbeidere som:

 • har høy faglig kompetanse innen husleierett og tilstøtende rettsområder
 • evner å definere og avgrense juridiske problemstillinger
 • jobber effektivt og har stor arbeidskapasitet
 • evner å formidle avgjørelser på en lettfattelig måte
 • er selvstendige og beslutningsdyktige
 • er fleksible, brukerorienterte og har høy integritet
 • personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt


Vi kan tilby:

 • et sterkt fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • arbeidsoppgaver som fremmer et viktig samfunnsoppdrag
 • hyggelige kontorlokaler sentralt i Oslo
 • fleksibel arbeidstid med en fastsatt kjernetid

Stillingen som seniorrådgiver lønnes med årslønn normalt fra 532 300 til 640 200 kr og tvisteløser fra 691 400 til kr 789 200. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det er 6 måneders prøvetid.

Tiltredelse 01.10.2019 eller etter nærmere avtale.

HTU ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn eller hull i CV’en. Vi legger vekt på å tilrettelegge for gode arbeidsforhold for personer med redusert funksjonsevne.

Nærmere opplysninger ved leder Ellen Strømodden på telefon 22 59 31 52

Søknad merkes: Seniorrådgiver 05/19 eller tvisteløser 06/19. Utvidet søkerskjema og kopi av relevante eksamenspapirer og attester skal vedlegges. For utvidet søkerskjema se: www.htu.no/no/LedigeStillinger

Send søknaden til [email protected] Søknadsfrist: 01.09.2019.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om de ber om ikke å bli ført opp i offentlig søkerliste.