(Foto: Høyesterett)

Sekretær for justitiarius

Arbeidsgiver:
Norges Høyesterett
Søknadsfrist:
2022-05-23

Vi søker medarbeider til stillingen som sekretær for høyesterettsjustitiarius.

Høyesterettsjustitiarius er, i tillegg til å være dommer i de sakene hun deltar i, leder av Høyesterett og Høyesteretts representant utad. Stillingen som sekretær handler overordnet om å forenkle hverdagen for justitiarius. Du vil samarbeide tett med sekretær for direktør, og bl.a. dele ansvaret for planlegging og den praktiske gjennomføringen av alle Høyesteretts arrangementer med vedkommende.

Arbeidsoppgavene er varierte, og går bl.a. ut på å administrere kalender, samt planlegge, koordinere og praktisk tilrettelegge møter, arrangementer og besøk. I dette inngår også enkel servering. Du skal bidra til god og rask informasjonsflyt i Høyesterett, og betjene justitiarius` forværelse. Du vil også ha ansvar for å ta imot og besvare henvendelser og invitasjoner fra inn- og utland, og annen administrativ korrespondanse for justitiarius, og ha ansvar for journal og arkivering. Til stillingen ligger dessuten ansvar for planlegging, bestilling og det praktiske rundt gjennomføring av reiser for justitiarius og dommerne, både innenlands og utenlands. I tillegg vil du kunne få andre administrative oppgaver.

Om deg

Vi søker deg som

  • Har høyere utdanning eller lang relevant erfaring. Du må imidlertid minst ha fullført videregående utdanning, gjerne innen kontorfag eller administrasjon.
  • Har relevant erfaring som sekretær, administrativ assistent eller lignende (innen kontor-, service- eller administrasjonsarbeid), gjerne fra en større virksomhet.
  • Har en utpreget serviceinnstilling, og kan arbeide godt på egenhånd og i samarbeid med andre
  • Er strukturert, nøyaktig og har god rolleforståelse
  • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
  • Har god ikt-kompetanse i relevante verktøy

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Erfaring fra offentlig sektor eller kjennskap til domstolenes virksomhet generelt er en fordel.

Noe reisevirksomhet og arbeid utover normal arbeidstid må påregnes.

Du må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG.

Vi tilbyr

  • Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle rollen
  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
  • Mulighet til å bidra til en effektiv internadministrasjon hos en av de tre statsmaktene
  • Mulighet til å være kontaktpunktet utad overfør de øvrige statsmaktene og besøkende til Høyesterett

Lønn som rådgiver (stillingskode 1434), mellom 520 000 kroner og 600 000 kroner avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønnsplassering vurderes.

For øvrig gjelder lønns- og arbeidsvilkår i staten. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Ytterligere opplysninger

For nærmere informasjon kan du kontakte direktør Bente J. Kraugerud på telefon 22 03 59 02/957 47 514.

Slik søker du

Du sender søknaden din ved å bruke det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknadsfristen er 23. mai 2022.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.