Sekretariatsleder

Arbeidsgiver:
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist:
2021-10-15

Regjeringen har nedsatt et utvalg for en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten. Utvalget settes ned for å foreta en bred og grundig gjennomgang av systemet med sikte på å komme med forslag til forbedringer – både innenfor dagens organisering og i form av forslag til annen organisering. Problemstillingene vil være av juridisk og forvaltningsmessig karakter. Utvalget skal balansere flere hensyn, herunder brukernes rettssikkerhet og effektiv ressursbruk. Utvalget skal etter planen levere sin rapport innen 15. desember 2022.

Det er etablert et sekretariat for utvalget, og vi søker etter en sekretariatsleder.

Arbeidsoppgaver

Som sekretariatsleder vil du ha hovedansvaret for å bistå utvalget i deres arbeid. Dette innebærer blant annet å organisere arbeidet med utredningene og utarbeidelsen av eventuelle forslag. Som sekretariatsleder har du det overordnede ansvaret for sekretariatets leveranser, du leder arbeidet og prioriterer og fordeler oppgaver til de øvrige medarbeiderne i sekretariatet.

Ansatte i Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten deltar i sekretariatet, og sekretariatet vil også kunne trekke på andre ressurser i departementene og etaten, dersom det er behov for det.

Stillingen som sekretariatsleder er midlertidig, og du ansettes i utgangspunktet fram til 15. desember 2022, med mulighet for forlengelse ved behov.

Hva slags bakgrunn har du?

Du har:

 • juridisk embetseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller mastergrad i samfunnsvitenskapelige fag
 • kompetanse på norsk forvaltning
 • erfaring med utredningsarbeid
 • erfaring med å lede, koordinere og organisere større oppgaver er en fordel
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Hvem ser vi etter?

 • Du har meget gode samarbeidsevner.
 • Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Du må kunne arbeide raskt og levere med meget god kvalitet innenfor stramme tidsfrister.

Hva får du hos oss?

 • En spennende og selvstendig rolle der hovedansvaret er å bistå utvalget og sikre sekretariatets leveranser.
 • Midlertidig stilling som utredningsleder/seniorrådgiver.
 • Lønn vil ligge mellom 650 000 og 800 000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver.Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef i Budsjett- og styringsavdelingen, Tom Gulliksen, på telefon 22 24 80 85/970 64 814 for mer informasjon om stillingen.