Sekretariatsleder og sekretariatsmedarbeidere

Arbeidsgiver:
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Søknadsfrist:
2022-05-30

Regjeringen skal nedsette en kommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme – herunder hvordan ulike sektorer og tjenester kan bidra enda bedre i det forebyggende arbeidet. Kommisjonen skal levere utredningen innen utgangen av 2023.

Arbeidsoppgaver 

Kommisjonen skal ha et sekretariat bestående av leder og tre medarbeidere. Sekretariatet skal bistå kommisjonen med faglig utredning.

En sentral del av sekretariatets arbeid vil være å innhente informasjon og utarbeide diskusjonsgrunnlag, samt skrive og ferdigstille kommisjonsrapporten i tråd med kommisjonens føringer. Sekretariatet skal legge til rette for ekstern involvering og utadrettet kommunikasjon. I tillegg må de som ansettes påregne administrative oppgaver som å organisere kommisjonens møter og eventuelle reiser, skrive referater, holde arkiv og føre regnskap for kommisjonen.

Stillingen som leder for sekretariatet innebærer ansvar for driften av sekretariatet og personalansvaret for medarbeideren i sekretariatet. Sekretariatslederen har, sammen med kommisjonens leder, hovedansvaret for fremdriften i kommisjonens arbeid.

Hva slags bakgrunn har du?

Som sekretariatsleder har du:

 • mastergrad i rettsvitenskap eller i et samfunnsvitenskapelig fag
 • gode koordinerings- og lederegenskaper
 • dokumentert gjennomføringsevne
 • gjerne erfaring fra lignende prosesser
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Som medarbeider i sekretariatet har du:

 • mastergrad i rettsvitenskap eller i et samfunnsvitenskapelig fag
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Til begge stillingene er det ønskelig at du har:

 • erfaring fra utredningsarbeid

Hvem ser vi etter?

 • Du har meget gode samarbeidsevner.
 • Du er analytisk og har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Du må kunne arbeide raskt, strukturert og levere med meget god kvalitet innenfor stramme tidsfrister.

Hva får du hos oss?

 • Du får en spennende og selvstendig rolle der hovedansvaret er å bistå kommisjonen og sikre sekretariatets leveranser.
 • Som sekretariatsleder vil du ansettes som prosjektleder, og lønn vil ligge mellom 700 000 og 900 000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine.
 • Som medarbeider i sekretariatet vil du ansettes som seniorrådgiver, og lønn vil ligge mellom 570 000 og 750 000 kroner avhengig av kvalifikasjonene dine. 
 • For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelinsgsdirektør Toril Melander Stene på tlf. 911 40 108, eller seniorrådgiver Cecilie Uteng på tlf. 472 59 643.

Om avdelingen

Integreringsavdelingen har ansvar for å utvikle og samordne regjeringens inkluderings- og integreringspolitikk. Avdelingen har blant annet ansvar for bosetting av flyktninger, kvalifisering av voksne innvandrere, mangfold i arbeidslivet, forebygge negativ sosial kontroll, statsborgerskap, tolking i offentlig sektor, sivilsamfunnets rolle på integreringsområdet, samt tilskudd til kommuner og frivilligheten.

Avdelingen har ansvar for etatsstyring av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt gir oppdrag til Bufdir, HK-dir og UDI.