Bli vår nye seksjonsleder i Avdeling for forskningsstøtte

Forskning og Innovasjon, Akershus universitetssykehus HF

Arbeidsgiver:
Akershus universitetssykehus
Søknadsfrist:
2020-10-26

Akershus universitetssykehus (Ahus) arbeider målrettet for å styrke forskningen innen virksomheten, og har de siste årene jobbet strategisk med målsetningen om å styrke forskningsstøtten og forskningsinfrastrukturen ved sykehuset.

Seksjon for innovasjon og forskningsjus er en nyopprettet seksjon som er organisert under Avdeling for forskningsstøtte i Forskning- og innovasjonsdivisjonen (FID). Seksjonen skal yte støtte og bidra til etablering av infrastruktur til forskere og divisjoner/ klinikker på sykehuset som driver med forskning. Seksjonsleder vil inngå i avdelingens og divisjonens ledergruppe og være direkte underlagt avdelingsleder i avdeling for forskningsstøtte, FID

I forbindelse med opprettelse av Seksjon for innovasjon og forskningsjus lyses nå ut en 100% fast stilling som seksjonsleder. Seksjonsleder vil ha et overordnet daglig ansvar for den faglige oppfølgingen i seksjonen, og være sentral i den videre utviklingen av forskningsstøtte, forskningsinfrastruktur og innovasjon ved sykehuset. I tillegg vil seksjonsleder ha personalansvar. Stillingen innebærer samarbeid med prosjektledere og forskningskoordinatorer fra andre divisjoner/klinikker, samt øvrige forskningsrådgivere og koordinatorer i Forskning- og innovasjonsdivisjonen. Det vil videre være behov for utstrakt kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Seksjonslederens hovedoppgaver vil bl.a. være å ha ansvar for innovasjonsområdet og etablere struktur iht foretakets innovasjonspolicy for innovasjon og næringsutvikling, samt utvikle og etablere strukturert forløp for forskningsdrevet innovasjon. Forskningen krever solide juridiske kontrakter og samarbeidsavtaler, og her vil seksjonsleder ha et viktig ansvar. Seksjonsleder skal også ha god kjennskap til personvern i forskning, samt kunne gi lederstøtte i aktuelle juridiske og strategiske spørsmål innenfor forskningsområdet.

Vi søker en engasjert person med ledererfaring og personlige egenskaper som sikrer god utførelse av oppgaver tillagt stillingen. God kjennskap til helsesektoren blir sett på som viktig kunnskap for å lykkes i stillingen. Det vil være obligatorisk å gjennomføre lederprogram for nyansatte ledere ved Ahus.  

 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse som bl.a. inkluderer medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging og ansettelser
 • Faglig ledelse med bl.a. faglig oppfølging av ansatte i seksjonen, tilrettelegge for faglige og administrative prosesser
 • Bidra til å videreutvikle forskningsstøttetilbudet til forskningsmiljøene på sykehuset og med spesielt fokus på innovasjon og personvern i forskning
 • Bidra til å opprette og vedlikeholde rutiner, retningslinjer og prosedyrer
 • Bidra til å videreutvikle og tilpasse infrastruktur
 • Bidra i forbindelse med rapporteringer, høringer, presentasjoner og kurs
 • Delta på relevante møter og konferanser internt og eksternt 
 • Bidra til å opprette og ivareta forskningssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Holde oversikt over og rapportere innovasjonsaktivitet
 • Bistå med prosjektstøtte og følge opp prosjekter innen forskningsdrevet innovasjon og næringsutvikling, herunder å bistå med melding av innovasjoner til Inven2.
 • Bidra med å videreutvikle personvern i forskning
 • Bistå i forbindelse med rapporteringer, informasjonsmateriell, undervisning/kurs med mer.
 • Bistå i forbindelse med søknader om eksterne forskningsmidler for prosjekter med innovasjonspotensiale
 • Bistå med juridiske råd innenfor monitorering, avvik og forskningsetikk

Kvalifikasjoner

 • Cand.jur/Master i rettsvitenskap
 • Ledererfaring
 • Erfaring med helseforetak og organisering av forskning
 • Personvernkompetanse
 • Kjent med forskningsadministrative prosesser
 • Kompetanse innen regulering av eierskap og ansvar for ansatte, Akershus universitetssykehus og eksterne selskaper/ organisasjoner   
 • Søkere må beherske norsk språk fullt ut skriftlig og muntlig
 • Gode engelsk kunnskaper

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet  

Personlige egenskaper

 • Du trives med ledelse og er opptatt av resultater
 • Du er strukturert med evne til å planlegge, koordinere og følge opp
 • Du er serviceinnstilt, omgjengelig, blid og imøtekommende
 • Du er innovativ og endringsvillig
 • Du er selvstendig og fleksibel, og har evne til å håndtere mange oppgaver samtidig
 • Du har gode formidlings- og kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig
 • Du har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • En spennende jobb der du får utvikle forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus
 • Høyt faglig nivå og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte med tverrfaglig kompetanse
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om stillingen, kontakt:

 • Karin Anne Vassbakk
  Avdelingsleder
  Telefon 48092669