Seksjonssjef - juridisk seksjon

Vil du være med å prege rettsikkerheten i samfunnet gjennom godt lederskap?

Arbeidsgiver:
Statens sivilrettsforvaltning
Søknadsfrist:
2022-05-31

Vi søker en nytenkende og motiverende seksjonssjef til å lede vår juridiske seksjon i vergemåls- og rettshjelpsavdelingen. Seksjonen består av dyktige kunnskapsmedarbeidere som behandler saker innenfor flere fagfelt, blant annet vergemål, fri rettshjelp og rettferdsvederlag.

Som seksjonssjef vil du ha fag-, personal- og resultatansvar for juridisk seksjon.

Vi søker en leder som engasjeres av samfunnsoppdraget, og som motiveres av de utviklingsprosessene organisasjonen og fagfeltene står overfor.

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er opptatt av å utvikle godt leder- og medarbeiderskap. Vår nye seksjonssjef skal bidra til å videreutvikle seksjonen og fremme en tillits- og åpenhetskultur gjennom å informere, involvere og motivere. Ledere i SRF skal fremme en læringskultur som stimulerer til samarbeid og kunnskapsdeling. Sammen med dine medarbeidere skal du ivareta og utvikle virksomhetens kompetanse. Du skal være en tydelig kulturbærer av våre verdier STERK (Service, Tillit, Effektivitet, Respekt og Kvalitet)

SRF er lokalisert på Hamar og i Oslo.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • administrativt og faglig resultatansvar for seksjonen
 • personalansvar for ansatte i seksjonen
 • medvirke til utforming, videreutvikling og realisering av strategi på virksomhetens områder

Statens sivilrettsforvaltning er en virksomhet i spennende utvikling, og det kan skje endring i ansvarsområder.

Kvalifikasjonskrav

 • juridisk embetseksamen/master rettsvitenskap, selvstendig vurderingsevne og et godt juridisk skjønn
 • ledererfaring med resultat- og personalansvar
 • erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis departement eller direktorat
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Du må kunne vise til dokumenterbare resultater

Ønskede kvalifikasjoner

 • god rolleforståelse
 • erfaring med fjernledelse
 • evne til å utvikle en god organisasjonskultur
 • erfaring med omstillingsprosesser

Personlige egenskaper

 • fremtidsrettet, endringsorientert og omstillingsdyktig
 • initiativrik, løsnings- og resultatorientert
 • god gjennomføringsevne
 • fleksibel, høy grad av selvstendighet, lojal og nøyaktig
 • stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Det vil bli lagt særlig vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr deg

 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • fleksitidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seksjonssjef (stillingskode 1211) innenfor lønnsspennet kr 750.000-900.000 per år avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det blir trukket 2 % av bruttolønn som innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CVen eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad, telefon 986 81 414