Senior Compliance Officer - Konsernfinans og Corporate Center

Arbeidsgiver:
DNB
Søknadsfrist:
2021-08-15

DNB står overfor et sett med stadig mer komplekse lover og regler, samtidig som kravene til overvåkning, rapportering og kontroll av risiko øker. Compliancefunksjonen har, som en del av konsernets andrelinjeforsvar, en sentral rolle i arbeidet med å sikre regelverksetterlevelse i hele DNBs virksomhet. Dette gjør vi gjennom å gi råd, overvåke og kontrollere – og være pådrivere for en god etterlevelseskultur.

Divisjonen GC Financial Instruments & Governance søker nå en Senior Compliance Officer for områdene Konsernfinans og Corporate Center. I denne rollen er dine overordnede oppgaver å gi råd, overvåke og kontrollere innenfor rammen av de lover og regler som gjelder for områdene. Sentralt står finansforetakslovgivningen, personvernregelverket, håndtering av innsideinformasjon og interessekonflikter.

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av rammeverk og styrende dokumenter, rådgivning, kontroll og rapportering
 • Bidra til å sikre etterlevelse av eksternt og internt regelverk gjennom proaktiv rådgivning
 • Gjennomføre kontroller av konsernområdenes etterlevelse av relevant regelverk
 • Analysere, vurdere og rapportere på etterlevelsesrisikoen i relevante konsernområder
 • Overvåke og følge opp relevante regelverksendringer
 • Bidra til å bygge en god etterlevelseskultur i konsernet
 • Bidra med informasjon, opplæring og bevisstgjøring om forventinger til konsernområdenes etterlevelse
 • Samarbeide med relevante konsernfunksjoner

Utdannelse og kvalifikasjoner

 • Høyere juridisk eller økonomisk utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Erfaring fra compliance arbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Høy faglig og personlig integritet
 • Evne til å raskt kunne sette seg inn i komplekse problemstillinger
 • Analytisk og systematisk fremgangsmåte
 • Initiativrik og har sterk gjennomføringsevne
 • Åpen, deler kunnskap og informasjon
 • Gode samarbeidsevner

Søknadsfrist er: søndag 15. august.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Head of Compliance, Nina Aaserud på telefon: 920 23 160 eller e-post: [email protected] eller Divisjonsdirektør, Caroline Bang Stordrange på telefon: 93 05 168 eller e-post: [email protected].

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken blir gjennomført av Semac og gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.