DNB står overfor et sett med stadig mer komplekse lover og regler, samtidig som kravene til overvåkning, rapportering og kontroll av risiko øker. Compliancefunksjonen har, som en del av konsernets andrelinjeforsvar, en sentral rolle i arbeidet med å sikre regelverksetterlevelse. Dette gjør vi gjennom å gi råd, overvåke, kontrollere og rapportere – og være pådrivere for en god etterlevelseskultur. Compliancefunksjonen er også i stor endring. Group Compliance i DNB ble i 2018 etablert som et eget konsernområde.

(Senior) Compliance Officer verdipapirregulering

Vi søker nå etter en Compliance Officer/Senior Compliance Officer til fagområdet finansielle instrumenter.

Vi søker deg som har erfaring og kompetanse knyttet til verdipapirregulering. Stillingen krever høy grad av faglig og personlig integritet, god forretningsforståelse og god formidlingsevne. Vår oppgave er enkelt forklart å sette oss inn i komplekse problemstillinger og vurdere områder hvor det kan være etterlevelsesrisiko, for så å videreformidle dette på en enkel og effektiv måte gjennom ulike kanaler. Derfor er det viktig at du trives både med å dykke ned i komplekse saker for virkelig å forstå detaljene, og at du samtidig kan løfte blikket og formidle et overordnet budskap på en pedagogisk måte – både skriftlig og muntlig.

Arbeidsoppgaver

Som Compliance Officer/Senior Compliance Officer vil du først og fremst være ansvarlig for å

 • bidra til å utarbeide og oppdatere interne rammeverk på verdipapirområdet
 • bidra til å sikre etterlevelse av eksternt og intern regelverk gjennom proaktiv rådgivning
 • bidra til å rapportere
 • bidra til å bygge en god etterlevelseskultur i konsernet
 • bidra til å videreutvikle en effektiv og relevant compliancefunksjon
 • bidra til myndighetsdialog om regulatoriske forhold

Utdannelse og kvalifikasjoner

 • Dyp kompetanse og forståelse for verdipapirregulering
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Høyere utdanning innen jus eller økonomi

Om deg

 • Høy faglig og personlig integritet
 • Du har en analytisk og systematisk fremgangsmåte
 • Du er initiativrik og har sterk gjennomføringsevne
 • Du har god samarbeidsevne

Kontakt

Caroline Bang Stordrange, mob: +47 93005168

Om arbeidsplassen

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass der alle trives og føler seg ivaretatt, og har en grunnleggende tro på at mangfold bidrar til økt innovasjonskraft og verdiskapning. Gjennom ansatte med ulik alder, kompetanse og bakgrunn kan vi sammen skape en attraktiv og fleksibel organisasjon, tilrettelagt for utvikling og endring.

Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag «Vi er her. For at du skal være i forkant.» er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig, kan du passe godt inn hos oss.

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.