NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Seniorrådgiver (advokat/jurist) - arbeidsrett og personalforvaltning

Personal- og organisasjonsavdeling (POA) har ledig fast stilling som seniorrådgiver.

Avdelingen er del av den sentralt organiserte universitetsadministrasjonen med totalt 19 medarbeidere.

Stillingen som advokat/jurist ved NMBU er selvstendig og variert med faglig bredde. Du vil særlig jobbe med arbeidsrettslige problemstillinger, og være en viktig bidragsyter i NMBUs arbeid med å utvikle og praktisere en profesjonell og omsorgsfull arbeidsgiverfunksjon. Arbeidet inkluderer blant annet bistand i personalsaker, diverse spørsmål omkring lov- og avtaleverk, samt utredninger og forberedelse av saker for universitetsstyret.

Personal- og organisasjonsavdelingen er NMBUs sentrale kompetansemiljø for:

 • Bemanning og rekruttering
 • Arbeidsgiverfunksjonen
 • Forvaltning av aktuelt lovverk
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Organisasjonsutvikling
 • HMS og IA
 • Mobilitet og internasjonalisering
 • Dokument- og arkivtjenester

Arbeidsoppgaver

Sammen med avdelingens øvrige jurister og ansatte vil du samarbeide tett med universitetsledelsen og direktører/dekaner ved avdelinger/fakulteter, samt med tjenestemannsorganisasjonene. Du vil også bistå i ulike andre problemstillinger knyttet til for eksempel personvern/GDPR, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, fast eiendom, mv. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling.

Stillingen vil fungere som vara for sekretæren i klagenemnda for studiesaker; arbeidet er meget selvstendig og gir god erfaring med generell forvaltningsrett.

Stillingen rapporterer til personal- og organisasjonsdirektøren ved NMBU.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Master i rettsvitenskap eller embetseksamen i jus.
 • Noen års erfaring for eksempel fra advokatfirma, større bedrift, offentlig virksomhet, eller lignende.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode juridiske allmennkunnskaper

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om eller erfaring med arbeidsrett

Personlige egenskaper/egnethet

 • engasjert, ansvarsfull og positiv
 • selvstendig, løsningsorientert og leveransedyktig
 • gode samarbeidsegenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver. Lønnstrinn 57-65, NOK 504 700-583 900/ 65-75, NOK 583 900-704 900, avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved

Informasjon til søkere

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk her” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 08.09.2019

Om avdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har ansvaret for å operasjonalisere universitets personalpolitikk, og organisasjonsutvikling, samt dokument- og arkivtjenester. Avdelingen samarbeider nært med universitetets ledelse, fakultetene og de øvrige enhetene i universitetsadministrasjonen.

Avdelingen er del av den sentralt organiserte universitetsadministrasjonen med totalt 19 medarbeidere.

Personal- og organisasjonsavdelingen er NMBUs sentrale kompetansemiljø for:

 • Bemanning og rekruttering
 • Arbeidsgiverfunksjonen
 • Forvaltning av aktuelt lovverk
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Organisasjonsutvikling
 • HMS og IA
 • Mobilitet og internasjonalisering
 • Dokument- og arkivtjenester