Vil du jobbe med menneskerettigheter i Etikkrådets sekretariat?

Seniorrådgiver/Fagsjef

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2023-09-27

Sekretariatet trenger deg som kan gjennomføre utredninger av selskaper som vurderes etter menneskerettighetskriteriet i de etiske retningslinjene. Menneskerettighetssakene omfatter mange ulike problemstillinger. Vi har for eksempel undersøkt arbeidsforholdene i tekstilproduksjonen i Asia, migrantarbeideres arbeidsvilkår i Gulf-statene og overgrep mot urfolk i forbindelse med gruvedrift og kraftutbygginger i Sør-Amerika. Vi har også vurdert selskapers medvirkning til brudd på ytringsfriheten og selskapers salg av overvåkingsteknologi til stater som er anklaget for svært grove menneskerettighetsbrudd.

Du skal ha et selvstendig ansvar for å utrede menneskerettighetssaker. Du skal innhente informasjon som kan bidra til å klarlegge faktiske forhold, analysere informasjonen og vurdere om selskaper medvirker til menneskerettighetsbrudd. Du skal presentere sakene for Etikkrådet og skrive anbefalinger om observasjon eller utelukkelse av selskaper. Du skal også ha dialog og delta i møter med selskapene som vurderes.  

Arbeidet i Etikkrådet gir mulighet for faglig fordypning og anledning til å arbeide med spørsmål som er viktige for fondet og samfunnet.

Utdanning, erfaring og egenskaper

Etikkrådet søker etter deg som har en solid faglig bakgrunn i menneskerettigheter, utredningserfaring og relevant arbeidserfaring for eksempel fra konsulentvirksomhet,  forskning, større selskaper eller internasjonale organisasjoner. Vi legger vekt på om du har erfaring med utredninger på menneskerettighetsområdet.

Vi stiller krav om:

 • Høyere akademisk utdanning med gode resultater, gjerne som jurist, men annen tilsvarende utdanning kan også være aktuell
 • Fem års relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det legges også vekt på kunnskaper i andre språk
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Sterke analytiske evner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Grundig
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivert for arbeidet

Personlig egnethet tillegges vekt.

Hos oss får du

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et variert og engasjerende fagmiljø
 • Arbeid med internasjonale problemstillinger
 • Muligheter til å jobbe med spørsmål som kan bety noe for mange
 • Fleksibilitet i arbeidet
 • Dedikerte, hyggelige og hjelpsomme kollegaer

Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer om å jobbe i Finansdepartementet her.

Annen informasjon

Lønn: kr 700 000 - 950 000 og betalt overtid i stillingskode seniorrådgiver eller fagsjef. Stillingskode avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 27. september

Kontakt: For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med sekretariatsleder Eli Lund, tlf: 90 94 53 09

Bakgrunnssjekk og autorisasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kandidaten som tilsettes. Tilsettelse forutsetter at denne godkjennes. Ansettelse i Finansdepartementet forutsetter at autorisasjon for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven kan gis. For mer informasjon om autorisasjon, se her.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.