Seniorrådgiver/fagsjef - økonomisk kriminalitet

Arbeidsgiver:
Finansdepartementet
Søknadsfrist:
2021-12-02

Finansdepartementet endret nylig de etiske retningslinjene for SPU slik at også grov økonomisk kriminalitet kan danne grunnlag for utelukkelse fra fondet. Etikkrådet søker en person som skal ha hovedansvaret for å gjennomføre denne endringen. Arbeidet vil bestå i å utvikle Etikkrådets kompetanse på økonomisk kriminalitet, innhente informasjon og utrede og vurdere risikoen for at selskaper i fondet medvirker til grov økonomisk kriminalitet.

Utdanning og egenskaper

Etikkrådet søker etter deg med minimum fem års relevant erfaring fra for eksempel etterforskning, analyse eller forebygging av økonomisk kriminalitet som for eksempel hvitvasking.

Den som ansettes, må ha sterke analytiske evner, være selvstendig og initiativrik.

I tillegg stiller vi krav om:

  • Høyere akademisk utdanning på masternivå med gode resultater, gjerne som jurist, men annen relevant utdanning på tilsvarende nivå kan også være aktuelt.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det legges også vekt på kunnskaper i andre språk.
  • Gode samarbeidsevner.

Annen informasjon

Lønn: kr 600 000 - kr 900 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktperson: Sekretariatsleder Eli Lund tlf.: 90945309

Søknadsfrist: 2. desember 2021. Merk søknaden med ref.nr. 30/21

Bakgrunnssjekk og autoriasjon

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Ansatte i Finansdepartementet må kunne autoriseres for adgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. For mer informasjon om autorisasjon, se her: https://jobbifin.dep.no/jobb-ifin/rekrutteringsprosessen/.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.