Er du en erfaren jurist som har lyst til å være med å forme fremtidens politi?

Seniorrådgiver i juridisk forvaltningsseksjon i Politidirektoratet

Arbeidsgiver:
Politidirektoratet
Søknadsfrist:
2023-11-27

Er du en dyktig jurist som synes politiets samfunnsoppdrag virker spennende? Da må du lese videre!

Vi har ledig et vikariat der en sentral del av stillingen vil være arbeid med klager på politiet, gi uttalelse i saker om rettferdsvederlag og oppfølging av saker fra Spesialenheten for politisaker og arbeidet med erfaringslæring.

Juridisk forvaltningsseksjon er en av fire seksjoner i politifagavdelingen som ivaretar direktoratets fagmyndighet på straffesaksområdet innen kriminalitetsforebygging, etterretning, trafikk, forvaltningsområdene og ID-området. Seksjonen har ansvaret for de fleste av politiets forvaltningsoppgaver og jobber aktivt med kriminalitetsforebygging gjennom forvaltningssakene og regelverksutvikling og er fagmyndighet overfor politidistriktene. En sentral del av seksjonens oppgaver er klagesaksbehandling av enkeltvedtak knyttet til bl.a. våpen, førerett, vaktvirksomhet, politiloven, oppfølging av saker om rettferdsvederlag og klager på politiet. Videre er seksjonen direktoratets kontaktpunkt for saker fra Spesialenheten for politisaker og arbeidet med erfaringslæring i etaten.

Vi ser etter deg som vil trives med en hektisk arbeidshverdag, med varierte oppgaver og en kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. Vi har et godt arbeidsmiljø der deling av kunnskap og samarbeid om oppgavene står sterkt, så det er viktig for oss at du vil passe inn både faglig og sosialt.

Arbeidsoppgave

 • Saksbehandling av klager på politiet og behandling av andre saker etter politiloven
 • Bistand til oppfølging av saker fra Spesialenheten for politisaker
 • Gi uttalelse i rettferdsvederlagsaker til Statens sivilrettsforvaltning
 • Formidling av kunnskap ut mot etaten innenfor ovennevnte områder
 • Veiledning i andre relaterte henvendelser til Politidirektoratet
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • relevant erfaring med arbeid fra et eller flere av politiets virksomhetsområder
 • god forståelse for politiets samfunnsoppdrag
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ønsker også at du har:

 • god kunnskap om politiloven
 • erfaring med å behandle klager på politiet og følge opp saker fra Spesialenheten for politisaker 
 • kunnskap om forvaltningsloven og erfaring fra klagesaksbehandling generelt

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved evt. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, beslutningsdyktig og utviklingsorientert
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 740.000-870.000 brutto per år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.