Seniorrådgiver - juridisk rådgiver

Arbeidsgiver:
Sysselmesteren på Svalbard
Søknadsfrist:
2024-06-02

Sysselmesteren på Svalbard har ledig en åremålsstilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver i staben. Åremålsstillingen er for tre år med adgang til å søke tre års forlengelse. Sysselmesterens verdier er tillit og respekt. Som ansatt hos Sysselmesteren forventes det at disse verdiene er gjenkjennbare i all vår oppgaveløsning og fremferd.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ledelsen, staben og avdelingene i juridiske og prinsipielle spørsmål på deres respektive fagområder gjennom behandling av enkeltsaker og utrednings- og regelverksarbeid
 • Behandle Sysselmesterens høringsuttalelser vedrørende anvendelsen av norsk lovgivning på Svalbard og behovet for eventuelle særregler i denne forbindelse
 • Bistand til oppfølgingen av Sysselmesterens fartøy- og helikopterkontrakter
 • Delta som representant for Sysselmesteren i arbeidsgrupper eller utvalg som utreder spørsmål om anvendelsen av norsk lovgivning på Svalbard
 • Gi veiledning til andre offentlige etater og private vedrørende norsk lovgivnings anvendelse på Svalbard
 • Bistå Sysselmesteren ved besøks- og foredragsvirksomhet m.m.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Solid erfaring fra offentlig virksomhet
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • God kunnskap om Svalbard/Nordområdene
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik og med høy grad av integritet
 • Fleksibel både i forhold til arbeidstid og arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt både internt og eksternt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og personlig egnethet blir tillagt særlig vekt

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og varierte oppgaver i storslått arktisk natur.

Stillingen er plassert som seniorrådgiver i stillingskode 1364 og vil bli lønnet innenfor lønnsspennet kr 720.100 - 796.600. I tillegg kommer Polartillegg som for tiden er kr 113 pr. døgn.

Til stillingen hører fri bolig, fri bil, til- og fratredelsesreise og feriereise etter gjeldende regulativ.

Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 17,8%

Kontaktinformasjon