Seniorrådgiver (jurist) - arbeidsrett og personalforvaltning

Arbeidsgiver:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Søknadsfrist:
2019-05-20
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Personal- og organisasjonsavdeling (POA) har ledig stilling som seniorrådgiver.

Avdelingen er del av den sentralt organiserte universitetsadministrasjonen med totalt 19 medarbeidere.

Seniorrådgiver arbeidsrett og personalforvaltning vil være en viktig bidragsyter i NMBUs arbeid med å utvikle og praktisere en profesjonell og tydelig arbeidsgiverfunksjon.

Personal- og organisasjonsavdelingen er NMBUs sentrale kompetansemiljø for:

 • Bemanning og rekruttering
 • Arbeidsgiverfunksjonen
 • Forvaltning av aktuelt lovverk
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Organisasjonsutvikling
 • HMS og IA
 • Mobilitet og internasjonalisering
 • Dokument- og arkivtjenester

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til utredning, saksbehandling, rådgivning, implementering og opplæring innenfor avdelingens ansvarsområder. Du vil ha et særskilt ansvar for å revidere og utarbeide virksomhetsspesifikke avtaler, rutiner, veiledere og reglement (f.eks. særavtaler og personalreglement). Juridisk bistand i personalsaker og utarbeidelse av styresaker er også tillagt stillingen. Det må påregnes juridiske vurderinger utover det arbeidsrettslige området.

Stillingen innebærer et nært samarbeid med tjenestemannsapparatet. Du vil fungere som vara for sekretariatsfunksjonen i klagenemda for studiesaker.

Andre oppgaver etter avtale.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Master i rettsvitenskap eller embetseksamen jus
 • Bred erfaring fra utredningsarbeid og arbeid med implementering av lov- og avtaleverk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra offentlig virksomhet, gjerne fra universitets- og høyskolesektoren.
 • Arbeid med tariff og forhandlinger

Personlige egenskaper/egnethet

Vi søker deg som:

 • er engasjert, ansvarsfull og positiv
 • er selvstendig, løsningsorientert og leveransedyktig
 • har gode samarbeidsegenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364, Seniorrådgiver. Lønnstrinn 65-75, NOK 576 100-695 500, avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved Personal- og organisasjonsdirektør, tlf: +47 92425576, e-post: jan.petter.stenberg@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk her” på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i JobbNorge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 20.05.2019

Om avdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har ansvaret for å operasjonalisere universitets personalpolitikk, og organisasjonsutvikling, samt dokument- og arkivtjenester. Avdelingen samarbeider nært med universitetets ledelse, fakultetene og de øvrige enhetene i universitetsadministrasjonen.

Avdelingen er del av den sentralt organiserte universitetsadministrasjonen med totalt 19 medarbeidere.

Personal- og organisasjonsavdelingen er NMBUs sentrale kompetansemiljø for:

 • Bemanning og rekruttering
 • Arbeidsgiverfunksjonen
 • Forvaltning av aktuelt lovverk
 • Leder- og medarbeiderutvikling
 • Medvirkning og medbestemmelse
 • Organisasjonsutvikling
 • HMS og IA
 • Mobilitet og internasjonalisering
 • Dokument- og arkivtjenester