Seniorrådgiver jurist

NAV Kontroll styringsenhet

Arbeidsgiver:
NAV
Søknadsfrist:
2020-10-25

NAV Kontroll er et av fire resultatområder i Ytelseslinjen i NAV. Våre oppgaver er å forebygge, avdekke og anmelde trygdesvindel, sikre kvaliteten i grunndataregistrene og sikre korrekt og effektiv medlemskapsforvaltning i NAV. Vi er rundt 230 ansatte fordelt på 7 enheter.

Vi har ledig stilling som seniorrådgiver. 

Dette er en sentral stilling i NAV Kontroll styringsenhet, med hovedansvar for den faglige ledelsen av kontrollområdene i NAV Kontroll. Det settes store krav til selvstendighet og samhandling i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk fagledelse av NAV Kontrolls ansvarsområde innen kontroll av misbruk og svindel av trygdeytelser, kontroll av leger og andre behandlere, samt tiltaksområdet
 • Juridisk avklaringer m.m på øvrige fagområder som berører NAV Kontroll sitt ansvarsområde
 • Innspill til regelverksutredning og - utvikling 
 • Metodeutvikling av kontrollmetodikk i forebyggende og avdekkende øyemed 
 • Samarbeid med påtalemyndigheten, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, departement mfl., samt øvrige deler av NAV på ulike nivå
 • Leder av internt fagforum 
 • Fungering som direktør må påregnes etter en tid

Kvalifikasjoner

 • Master i juridiske fag
 • Erfaring med regelverksutvikling 
 • Erfaring med regelverkstolkning 
 • Meget god kunnskap om offentlig forvaltning
 • God kjennskap til folketrygdloven
 • God kjennskap til straffeprosess/strafferett på bedrageriområdet

Personlige egenskaper

 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Beslutningsdyktig
 • Strukturert
 • Selvgående
 • Lagspiller

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Aktivt, engasjert og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 kr 704 900 – 837 200
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse - trekkes med 2 % pr mnd 

Kontaktinformasjon

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.