Seniorrådgiver – juss og teknologi

Vil du jobbe i grensesnittet juss og teknologi og bidra i digitaliseringen av et av verdens beste velferdssystem?

Arbeidsgiver:
NAV
Søknadsfrist:
2021-09-23

Arbeidsmarkedsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet skal ansette en seniorrådgiver i fast stilling. Vi søker etter en teknologiinteressert og nytenkende jurist.

Vil du jobbe i grensesnittet juss og teknologi og bidra i digitaliseringen av et av verdens beste velferdssystem? Vi søker etter deg som er en teknologiinteressert og nytenkende jurist. Vi oppfordrer også nyutdannede jurister som har kjennskap til fagområdene forvaltningsrett, offentlighetsloven og personvernlovgivningen til å søke.

NAV skal levere gode brukerrettede tjenester til arbeidsgivere som skal rekruttere, inkludere, nedbemanne, permittere eller omstille. Vi ser etter en engasjert jurist til Markedskontoret som vil være med å utvikle enda bedre tjenester til arbeidsgivere. Du skal sammen med kolleger i etaten og våre samarbeidspartnere bidra med å analysere behov, beskrive retning og mål og legge til rette for god tjenesteutvikling. Som jurist vil du jobbe tett sammen med produktteam Arbeidsplassen. www.arbeidsplassen.no er en åpen møteplass for alle på arbeidsmarkedet og har Norges største oversikt over utlyste stillinger.

Arbeids- og tjenesteavdelingen bistår med faglige vurderinger til Arbeids- og sosialdepartementet og policy- og politikkutvikling. Avdelingen er fageksperter på operasjonalisering av arbeidsmarkedspolitikken for politikere, embetsverk (etaten) og allmennheten i samfunnsdebatten, i tillegg til at vi koordinerer og iverksetter vedtatt politikk. Dette innebærer lovtolkning og regelverksutvikling innenfor våre ansvarsområder. Avdelingen følger også opp alle fylkes- og regions-administrasjonene som har ansvar for NAV-kontor, NAV Arbeidslivssentrene og spesialenheter som tiltaksenheter, arbeidsrådgivningskontor og hjelpemiddelenheter. Arbeids- og Tjenesteavdelingen skal møte og løse endringsbehovene fra brukere, samarbeidspartnere og myndigheter i tjenesteutvikling og strategiarbeid.

Markedskontoret er ett av tre kontor i Arbeidsmarkedsseksjonen. Markedskontoret har et overordnet fagansvar og regelverksansvar for NAV sine tjenester til arbeidsgivere innen rekrutteringsbistand, arbeidsinkludering og nedbemanning- og permittering. Markedskontoret har også ansvar for etatens overordnede innsats for å mobilisere arbeidskraft i samsvar med EURES-oppdraget og internt i Norge. Nasjonal koordineringsenhet for EURES i Norge ligger i Markedskontoret. Markedskontoret koordinerer etatens innsats i regjeringens inkluderingsdugnad

Arbeidsoppgaver

 • Delta aktivt i utviklingsarbeid i digitale utviklingsteam som arbeidsplassen.no innen tjenester til arbeidsgivere og arbeidsformidlingstjenester, særlig med tanke på å sikre at rettslige rammebetingelser på områdene personvern og generell forvaltningsrett ivaretas i utviklingen av digitale løsninger
 • Avklare juridiske problemstillinger av prinsipiell og generell karakter
 • Bistå og samhandle med NAVs ledelse, øvrige enheter i direktoratet og etaten, departementer og NAVs eksterne samhandlere
 • Identifisere og løfte frem områder der det er behov for regelverksendringer eller regelverksutvikling
 • Bidra med lovfortolkning innenfor relevant lovgivning for fagområdet som Arbeidsmarkedsloven, NAV-loven, Arbeidsmiljøloven, lov om personvern og permitteringslønnsloven
 • Bidra med lovfortolkning knyttet til EURES-forordning (2016/589) og innlemming i norsk lov.
 • Bidra til forvaltning og utvikling av fagområdet personvern
 • Utføre løpende oppgaver i seksjonen som saksbehandling i enkeltsaker, høringsuttalelser samt generell juridisk rådgiving

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kjennskap til fagområdene forvaltningsrett, offentlighetsloven og personvernlovgivningen

Det er også en fordel om du har erfaring med ett eller flere av disse områdene:

 • Erfaring med juridiske utredninger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet, forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • God kunnskap om disse rettsområdene
 • Kjennskap til Arbeidsmarkedsloven, NAV-loven, EØS-rett og arbeidsrett
 • Erfaring med regelverksarbeid, herunder lov- og utredningsarbeid
 • Erfaring fra arbeid i offentlig sektor helst på direktoratsnivå eller tilsvarende innen privat sektor
 • Erfaring med å utarbeide forslag til regelverksforenklinger og regelverksendringer til departementene
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid basert på smidig / agil utviklingsmetodikk
 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom juss og IT
 • Kjennskap til NAVs tjenester til arbeidsgivere eller generelt rekrutterings- permitterings-/nedbemannings- og omstillingsarbeid for arbeidsgivere og relevant regelverk

Personlige egenskaper

 • Du viser engasjement og interesse for våre rettsområder og digitalisering
 • Evner å vurdere, sette og formidle juridiske krav til NAVs digitale utvikling
 • Evner å følge prioriteringer og selv prioritere mellom ulike oppgaver i en travel hverdag
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, også på tvers av ulike fagmiljøer
 • Evner å arbeide selvstendig og er en god lagspiller
 • Er initiativrik, smidig og løsningsorientert
 • Er strukturert og har god arbeidskapasitet
 • Er et positivt bidrag til et allerede godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper og ferdigheter vil bli tillagt stor vekt og nyutdannede er velkomne til å søke.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kolleger i en etat i med et viktig samfunnsoppdrag og en etat i rask utvikling
 • Fleksitid, sommertid/vintertid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter
 • Hytteforening med mulighet til å leie hytte på fjellet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1364 seniorrådgiver, fra kr. 600 000 - kr 750 000 brutto per år, etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Enten det er fra et hjemmekontor, eller våre helt nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber minst like bra hjemmefra.

Kontakt

 • Seksjonssjef Yngvil Starheim, tlf 41628616 eller epost.

Om arbeidsgiveren

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 19.000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit. For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.