Seniorrådgiver/utredningsleder i avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Vi søker dyktig jurist med kunnskap om og interesse for personvern, digitalisering og EØS-rett

Arbeidsgiver:
Digitalisering- og forvaltningsdepartementet
Søknadsfrist:
2024-04-18

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk har ledig stilling som seniorrådgiver/utredningsleder. Du vil arbeide med, og utvikle, et fagområde med stor betydning for samfunnsutviklingen og som står høyt på den politiske dagsordenen.

Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, og samfunnet som helhet. Det gir store muligheter, men krever også strategisk styring og regulering. Det er et mål om å fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og bidra til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling med innbyggerne i sentrum. Stillingens oppgaver vil blant annet være knyttet til deling og gjenbruk av data med særlig fokus på kunstig intelligens og personvern, gjennomføring av EUs KI-forordning og implementering av annet EØS-relevant regelverk på det digitale området.

Etableringen av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet skal bidra til å styrke statens og samfunnets evne til å utnytte potensialet og samtidig håndtere utfordringene som bruk av digital teknologi skaper. Departementet har et pådriveransvar og en samordningsrolle i dette arbeidet. Den som tilsettes vil arbeide med spørsmål som oppstår i møtet mellom digitalisering og personvern. Stillingen vil organisatorisk høre inn i seksjon for personvern, men den som tilsettes vil arbeide med oppgaver fra både seksjon for personvern og seksjon for IT-politikk. Som følge av den raske utviklingen på digitaliseringsområdet, kan det også bli aktuelt å delta i arbeid med andre oppgaver som faller inn under avdelingens portefølje.

Arbeidsoppgaver

Du får blant annet jobbe med:

 • spørsmål i skjæringspunktet mellom personvern og digitalisering, herunder deling av data
 • gjennomføring av digitaliseringsrelatert regelverk fra EU
 • gjennomføring av EUs forordning om kunstig intelligens, herunder vurdere personvernrelaterte spørsmål knyttet til bruk av KI
 • bistå politisk ledelse med relevante vurderinger og analyser

Vi søker deg som har 

Nødvendige kvalifikasjoner

Du må ha:

 • fullført master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • erfaring fra arbeid med personvern og/eller digitalisering
 • erfaring fra arbeid med EØS-rett
 • erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

I tillegg er det en fordel om du har:

 • interesse for spørsmål i skjæringspunktet juss/teknologi
 • kjennskap til problemstillinger knyttet til utvikling og bruk av kunstig intelligens
 • erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne fra departement
 • erfaring fra regelverksarbeid

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen må du ha gode samarbeidsevner og trives med tverrfaglig samarbeid. Det er en forutsetning at du er tilpasningsdyktig og trives i en hektisk arbeidshverdag.

Vi legger vekt på at du har:

 • evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • gode strategiske og analytiske evner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å samarbeide på tvers av fagdisipliner og med andre departementer
 • stor arbeidskapasitet

Til stilling som utredningsleder stilles det krav om særlig relevant erfaring, selvstendighet og initiativ, som gjør at du kan drive frem gode arbeidsprosesser.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr:

 • et arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin
 • en spennende jobb i et sterk fagmiljø
 • DFD gir gode utviklingsmuligheter
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • et tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter

Lønn: Stilling lønnes som seniorrådgiver/utredningsleder fra kr 796.600–942.700 (tilsvarer ltr 77-83). Lønnsplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Autorisasjon: Ansatte i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet må kunne autoriseres for tilgang til informasjon BEGRENSET etter sikkerhetsloven. Les mer om autorisasjon her.

Vi er opptatt av 

Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene i jobbsøkerportalen brukes ikke til noe annet enn anonymisert statistikk som statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Informasjon til deg som søker

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

DFD samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker, og innebærerat vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Du vil bli informert før offentliggjøringen og få mulighet til å trekke søknaden.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingsdirektør Åste Marie Skullerud, tlf 90967304 eller e-post [email protected].

For spørsmål om rekrutteringsprosessen kontakt rekrutteringsrådgiver i DSS, Annabel Tveit, på tlf 97959303 eller e-post [email protected].