Spesialenheten skal gjennom sitt arbeid bidra til å bygge tillit til at samfunnet behandler alle anklager mot politi- og påtalemyndighet med alvor og grundighet. Dette er en viktig forutsetning for rettssikkerheten.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker

Vi søker en strategisk og tydelig leder til Spesialenheten for politisaker med erfaring fra blant annet påtalemyndighet, politi eller rettsvesen. Stillingen krever meget god forståelse for Spesialenhetens rolle.

Lederen må være faglig sterk, samfunnsorientert, ha interesse for å utvikle enheten i takt med endringer i samfunnet og kunne motivere de ansatte ved ulike endringer. Videre må lederen nyte høy anseelse i justissektoren, og ha tilstrekkelig uavhengighet til politiet. Integritet, uavhengighet og evne til å skape tillit er en forutsetning for å kunne fungere i stillingen.

Stillingen krever solide juridiske kvalifikasjoner, gode lederegenskaper, administrative evner og samarbeidsevner. God fremstillings- og kommunikasjonsevne er påkrevd, samt god kunnskap om politiets og påtalemyndighetens virksomhet.

Kvalifikasjonskrav til stillingen:

  • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
  • Bred juridisk erfaring
  • Ledererfaring
  • Erfaring fra strafferettspleien

Den som tilsettes må ha norsk statsborgerskap.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk her" på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisk bakgrunn, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

  • Fredrik Bøckman Finstad, ekspedisjonssjef Sivilavdelingen, tlf. 902 34 060 eller
  • avdelingsdirektør Sven Olav Gunnerud, tlf. 901 96 652

Om Spesialenheten for politisaker

Stillingen som leder av Spesialenheten for politisaker er ledig. Spesialenheten er landsdekkende etterforskings- og påtalemyndighet i saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Enheten har 35 fast ansatte og ledes av sjefen for Spesialenheten for politisaker, som har kontorsted på Hamar.

Enheten er ikke en del av politiet, men er en uavhengig virksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede administrative ansvaret, og riksadvokaten har det faglig ansvaret. Les mer om Spesialenheten: www.spesialenheten.no