Skriveplass for masterstudenter

Arbeidsgiver:
Harris Advokatfirma AS
Søknadsfrist:
2020-11-20

Harris tilbyr stipend og skriveplass for masterstudenter. Søknadsfristen er 10. juni og 20. november hvert år, men vi tar imot søknader fortløpende.

Ved vurdering av søknadene vil vi særlig legge vekt på faglig dyktighet, personlige egenskaper, og om oppgavens tema er relevant for de fagområdene vi arbeider med.

For våren 2021 vil vi også oppfordre kandidater som planlegger masteroppgaver i rettsvitenskap - bolig- og bygningsrett til å sjekke ut denne muligheten fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Her har du altså muligheten til å ha skriveplass med stipend hos Harris og samtidig få stipend av Kommunal- og moderniseringsdepartementet .

Som stipendiat hos oss vil du få en engasjert veileder med høy kompetanse innenfor fagområdet du skal skrive om. Vi ønsker at du skal bli involvert i fagmiljøet generelt og få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med andre. Du vil få tildelt eget kontor med PC og tilgang til digitale rettskilder og vårt bibliotek.

For at du skal få muligheten til å konsentrere deg best mulig om masteroppgaven, vil vi dessuten tilby et stipend på kr 30 000,-.

Søknadsfrist for skriveplass i vårsemesteret er 20. november og for høstsemesteret 10. juni.

Ta kontakt med advokat Mariann Valde ved spørsmål. Søknad bør inneholde en kort prosjektskisse som beskriver problemstilling og bakgrunn for temaet som skal behandles.