Sør-Trøndelag tingrett og Fosen ting har ledig stilling som konstituert tingrettsdommer (100%)

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2020-07-24

Stillingen vil være felles for domstolene og ha kontorsted i Trondheim. Konstitusjons varighet er 6 måneder. Tiltredelse etter avtale – ila september 2020.

Søkere må være norske statsborgere og ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. Jur. eller master i rettsvitenskap. Det er nødvendig at søkere har domstolerfaring og kan gå rett inn i en portefølje. Generell informasjon finnes på www.domstol.no. For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.185.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.
 
Etter søknadsfristens utløp vil søkerlisten være offentlig og den kan bli gjort tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises særlig til offentleglova §25 (2).

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Sør-Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73 54 24 00.

Søknader med vedlegg sendes til domstolens postmottak [email protected] innen 24.07.2020.