Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter. 6. juni 2007 ble navnet endret til Arbeidsgiverforeningen Spekter. I dag er Spekter åpen for alle bedrifter som ønsker medlemskap. Spekter har medlemsvirksomheter med til sammen rundt 200 000 ansatte.

Spekter søker advokat og spesialrådgiver

Vi ønsker å styrke vårt rådgivnings- og forhandlingsmiljø med én eller flere advokater og spesialrådgivere innen arbeidsrett og arbeidsgiverspørsmål.

Spekter ivaretar medlemmenes arbeidsgiverinteresser gjennom tariffavtaler som er basert på virksomhetenes egne behov, og ved direkte rådgivning og skreddersydde løsninger tilpasset det enkelte medlem. Vi skal kjennetegnes av høy kompetanse, personlig service og rask respons.

Vi er stolte av å være en ubyråkratisk organisasjon, og minst like stolte av at vi er et team med en høykompetent og effektiv stab, med en personlig relasjon til arbeidsgiverne i virksomhetene.

En av de viktigste suksessfaktorene for oss, er å forstå det enkelte medlems utfordringer og rammebetingelser. I Spekter er det alltid våre medlemmer som har førsteprioritet.

Advokat

Vi og våre medlemmer forventer at du på engasjert måte:

 • Gir gode råd og hjelper til i tariffspørsmål og med utvikle av arbeidsgiverrollen
 • Bidrar med å utvikle Spekters posisjoner innenfor kollektiv arbeidsrett
 • Bistår medlemmene i øvrige saker og spørsmål av arbeidsrettslig karakter
 • Deltar/leder forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene
 • Blir en profesjonell samarbeidspartner med arbeidstakerorganisasjonene

For å lykkes med dette, må du forstå arbeidslivets spilleregler. Og det er ønskelig at du har kunnskap om, og erfaring med, kollektiv og individuell arbeidsrett, fortrinnsvis fra virksomhet eller fra arbeidslivets organisasjoner.

Som en av våre dyktige advokater, må du være løsningsorientert og kunne ta virksomhets- og arbeidsgiverperspektivet i oppgaveløsningen.  Videre evne å ta initiativ, skape kontakt og oppnå tillit både hos medlemmene og i partsrelasjonen med arbeidstakerorganisasjonene.

Spesialrådgiver

Vi og våre medlemmer forventer at du på engasjert måte:

 • Gir gode råd til medlemmene i arbeidsgiverspørsmål
 • Bistår medlemmene med å utvikle og forvalte tariffavtalene
 • Deltar/leder forhandlinger og samarbeider godt med arbeidstakerorganisasjonene
 • Deltar i medlemsrettede prosjekter i Spekter

En viktig forutsetning, er at du har evne til initiativ og selvstendighet. 

Du må ha høyere utdanning, juridisk eller annen, og relevant arbeidserfaring. Men vi anser «talent» såpass viktig, at hvis du kan overbevise oss om at dette kompenserer for kortere erfaring, vil vi gjerne motta din søknad.

Vi vil til en viss grad kunne tilpasse oppgaver og ansvar til din erfarings- og kompetanseprofil.

Mer om stillingene:

Helseforetakene/spesialisthelsetjenesten er en stor medlemsgruppe i Spekter. Vi ser gjerne at en av de vi ansetter har spesifikk kompetanse fra denne sektoren og tariffavtalene på området.

Hos oss får du konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter. Vi holder til moderne lokaler med unik utsikt ut over Oslo, sentralt på Majorstua.

Høres dette fristende ut? 

Ta kontakt med

 • forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård på telefon 900 62 709 eller
 • juridisk direktør Tor Olav Carlsen på telefon 970 86 242.

Søknad og CV sendes innen 21. oktober 2018 til
Wendy Bjønness, administrasjonssjef i Spekter.