Spennende stilling for jurist innen kapitalforvaltning

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2019-12-12
Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Vi har ledig en fast stilling som jurist ved seksjon for fond og kollektive investeringer. Seksjonen fører tilsyn med forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond (aktive eierfond (PE), eiendomsfond og hedgefond mv). Vi behandler også forvaltnings- og utredningsoppgaver innenfor fondsområdet.

Seksjonen består av 11 medarbeidere med høy og variert kompetanse innenfor kapitalforvaltning. I vårt tilsynsarbeide har vi særlig prioritert saker som er viktige for forbrukerbeskyttelsen. Vår nye medarbeider skal arbeide med saker innenfor hele seksjonens fagfelt, herunder behandle forvaltningssaker og delta i arbeidet med gjennomføring av tilsynsarbeid. Den som ansettes, vil arbeide tett opp mot selskaper under tilsyn og kapitalforvalterbransjen generelt.

Stillingen gir mulighet til å arbeide innenfor et område i stadig vekst.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond
 • Delta i tilsynsarbeid
 • Veilede om regelverk og tilsynspraksis
 • Tolknings- og utredningsarbeid innenfor seksjonens arbeidsfelt

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap med gode resultater og sterk interesse for å jobbe med fagfeltet
 • Det er en fordel med relevant arbeidserfaring og bransjeforståelse, men nyutdannede som er ferdig senest i desember 2019, oppfordres også til å søke.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Kan arbeide metodisk og strukturert
 • Evner å se saker i en større sammenheng
 • Er effektiv og nøyaktig
 • Er initiativrik og god til å samarbeide og dele kunnskap
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Treningsfasiliteter 
 • Tiltreden og lønn etter avtale

Kontakt

 1. Seksjonssjef Britt Hjellegjerde, tlf 22939724, eller
 2. Senior tilsynsrådgiver Hege Bach Hande, tlf  22939817

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.
 • Søkere må legge ved vitnemål (også fra videregående skole) og relevante attester for å bli vurdert for stillingen.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på vedkommende som ansettes i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.