Spennende stilling som jurist på verdipapirområdet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2019-02-26
Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Finanstilsynet søker en dyktig jurist (seniorrådgiver/spesialrådgiver) til seksjon for verdipapirforetak. Seksjonen har ansvaret for forvaltings- og tilsynsoppgaver som gjelder verdipapirforetak og deres virksomhet i det norske markedet.

Sentrale oppgaver i denne stillingen er å følge opp verdipapirforetakene, særlig gjennom stedlige tilsyn. Dette arbeidet innebærer å forberede og gjennomføre stedlige tilsyn, analysere innhentet dokumentasjon og utarbeide foreløpige rapporter og endelige merknader etter fullførte tilsyn. Tilsynene gjennomføres i team satt sammen av medarbeidere med ulik fagkompetanse. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med foretakenes ledelse og kontrollfunksjon.

Seksjonen står foran omfattende og spennende oppgaver knyttet til oppfølging av nytt europeisk regelverk som nylig ble gjennomført. Du vil få unik innsikt i et nytt, sentralt regelverk og være med på å følge opp og håndheve dette. Seksjonen har i dag 14 medarbeidere med høy og variert kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Lovtolkingsspørsmål for nytt regelverk på verdipapirområdet
 • Gjennomføre tilsyn
 • Utarbeide rapporter etter tilsyn med verdipapirforetakene

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen (master i rettsvitenskap) med gode resultater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Godt juridisk skjønn
 • Det er en fordel med noe erfaring fra verdipapirområdet og/eller europeisk regelverksstrukturMinimum 5 til 10 års arbeidserfaring 

Personlige egenskaper

 • Faglig interessert i ansvarsområdet til stillingen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Initiativrik og evne til å behandle sakene effektivt i en travel hverdag
 • Det blir lagt vekt på at du er personlig egnet 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger
 • Gode muligheter for egen utvikling
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Tiltreden og lønn etter avtale  

Annet

Kontakt

 • Seksjonssjef Gry Evensen Skallerud, tlf 22939819
 • Tilsynsrådgiver Roy Halvorsen, tlf 22939788