Spesialrådgiver/rådgiver innen personvern – inntil 1 års vikariat

Oslo kommune, Byrådsavdeling for Finans

Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Søknadsfrist:
2021-03-03

Oslo kommune er en stor og kompleks virksomhet, og har store ambisjoner innen digitalisering. Det stilles derfor store krav til god informasjonssikkerhet og godt personvern hos kommunens ansatte, i virksomhetsprosessene og i kommunens tekniske løsninger.

De siste årene har vi bygget et sentralt tverrfaglig miljø innen informasjonssikkerhet og personvern i Seksjon for informasjonssikkerhet og IKT, som er en del av Byrådsavdeling for finans. Fagmiljøet består av teknologer, jurister, forvaltningsinformatikere og samfunnsvitere. Vi jobber tverrfaglig og har tro på at vi finner de gode løsningene i fellesskap.

Vi har nå et ledig vikariat på personvernområdet frem til 01.04.2022, med oppstart så raskt som mulig.

Fagmiljøet skal bidra til at kommunens virksomheter ivaretar personvern på en god måte. Vi jobber med krevende problemstillinger innenfor personvern på tvers av kommunens virksomheter. Vi har stor takhøyde og er glade i faglige diskusjoner. Vi ser frem til å få en ny kollega som er faglig sterk og som verdsetter det gode sosiale miljøet vårt.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til kompetanseheving og utvikling av personvern- og sikkerhetskulturen gjennom opplæringstiltak, utarbeiding av veiledere, nettverkssamlinger osv.
 • Bidra til at kommunens fellesløsninger, herunder felles IKT-plattform, har tilfredsstillende personvern
 • Rådgi kommunens virksomheter 
 • Bidra i vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) og andre personvernvurderinger
 • Bidra til behovskartlegging og standardisering av prosesser og rutiner
 • Bidra i høringsarbeid og annet personvernarbeid 

Kvalifikasjoner

Vi er primært ute etter deg som kan fylle en spesialrådgiverstilling, dvs. at du må ha

 • relevant høyere utdanning på masternivå fra høgskole eller universitetet innenfor juss, personvern eller forvaltningsinformatikk
 • minst fem års relevant arbeidserfaring 
 • oppdatert kunnskap om eller erfaring med personvernregelverket særlig EUs personvernforordning
 • god forståelse av IKT, digitalisering og teknologi 
 • meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hvis vi ikke får søkere som kvalifiserer som spesialrådgiver vil vi vurdere å engasjere en rådgiver, dvs. en som har 

 • relevant høyere utdanning på masternivå fra høgskole eller universitetet innenfor juss, personvern eller forvaltningsinformatikk 
 • oppdatert kunnskap om eller erfaring med personvernregelverket særlig EUs personvernforordning
 • god forståelse av IKT, digitalisering og teknologi
 • meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Meget gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk tilnærming og kan sette seg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Strukturert og ryddig i møte med ledelse og kolleger
 • Tydelig rolle- og oppdragsforståelse i utføring av arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • Allsidige og krevende oppgaver i en av Norges største virksomheter i skjæringspunktet mellom fag, politikk og administrasjon
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode arbeidsforhold og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitid med gode muligheter for avspasering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avlønning etter kvalifikasjoner i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ som rådgiver eller spesialrådgiver lønnstrinn 34-56, (kr 496 700 – kr 747 200)
 • Arbeidssted sentralt i Oslo, men inntil videre jobber vi selvfølgelig på hjemmekontor

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerne kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så fall få varsel om.

Søknaden må sendes elektronisk innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt

 • Randi Blystad
  Seksjonssjef
  Telefon: +47 467 91 074
 • Maryke Nuth
  Fagsjef
  Telefon: +47 924 37 688