Fast embete som statsadvokat og en eller flere konstitusjoner som statsadvokat

Arbeidsgiver:
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist:
2020-08-01

Ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter er det ledig ett fast embete som statsadvokat, samt en eller flere konstitusjoner. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse for samtlige stillinger.

Embetet blir ledet av en førstestatsadvokat og består i tillegg av ni statsadvokater og fem kontormedarbeidere. Embetskretsen omfatter Sør-Øst politidistrikt. Statsadvokatene aktorerer saker for Høyesterett, Borgarting lagmannsrett, Agder lagmannsrett og samtlige tingretter i embetskretsen.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, arbeidskapasitet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli bedt om at politiattest fremlegges.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Den høyere påtalemyndighet arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringens inkluderingsdugnad, dersom søkeren blir ansatt.

Stilling som statsadvokat lønnes for tiden med kr 1 122 000. Konstitusjon som statsadvokat lønnes med kr 990 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 %.

Spørsmål om embetet kan rettes til:

  • førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland på telefon 35 58 88 58.