Fast embete som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Arbeidsgiver:
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist:
2020-11-15

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig ett fast embete som statsadvokat med tiltredelse 1. februar 2021.

Oslo statsadvokatembeter ledes av en førstestatsadvokat/embetsleder og er organisert i tre avdelinger som hver ledes av en førstestatsadvokat/avdelingsleder. I tillegg er det en administrasjonsavdeling som ledes av en administrasjonssjef.

Embetskretsen omfatter Oslo og Øst politidistrikter og dekker Oslo og deler av Viken (gamle Akershus og Østfold fylker). Kontoret ligger sentralt i Oslo og er nyoppusset.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles meget høye krav til faglig dyktighet, samarbeidsevne, integritet og utviklingsorientering. Erfaring fra straffesakspleien er en fordel. Tilfredsstillende vandel forutsettes og man må kunne sikkerhetsklareres. CV skal følge søknaden, og det bes opplyst om søker behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Den høyere påtalemyndighet arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og vi ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull i CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringens inkluderingsdugnad, dersom søkeren blir ansatt.

Embete som statsadvokat lønnes med kr 1 122 000 pr år. Det trekkes pensjonsinnskudd.

Spørsmål om embetet kan rettes til

  • Embetsleder Lars Erik Alfheim på telefon 22 98 13 00.

Søknad sendes elektronisk via "Søk her" på denne side

Søknad merkes med: ID 194991

Søknadsfrist er 15. november 2020.