Stilling som dommerfullmektig i Oslo tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2021-08-23

Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 125 dommere og dommerfullmektiger, og 145 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i Oslo tinghus.

Domstolen ledes av en sorenskriver og er inndelt i ni rettsavdelinger, flere saksbehandlerseksjoner, en straffesaksavdeling og en administrasjonsavdeling.

Vi legger stor vekt på kvalitet, effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Oslo tingrett har 2 ledige stillinger som dommerfullmektig. Tingretten er en fullfaglig domstol, der avdeling 1-7 behandler tvistesaker og straffesaker, mens avdeling 8-9 behandler midlertidig forføyning og arrest, konkurs, dødsboskifte, felleseieskifte, tvangsfullbyrdelse, og tvistesaker knyttet til disse saksområdene, samt gjeldsordning og notarialforretninger. Denne rekrutteringen er knyttet til avdeling 8-9.

Omfattende saksmengde og god variasjon gir gode muligheter for bred faglig og personlig utvikling. En rekke av sakene haster og krever særlig hurtig behandling.

Vi er en hektisk og hyggelig arbeidsplass, med et mangfoldig og godt fagmiljø.

Stillingen krever høy faglig kompetanse, personlig egnethet og relevant arbeidserfaring.

Et grunnleggende krav til dommere er høy etisk standard og integritet. Dommere må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolenes institusjonelle uavhengighet. De må ha en tillitvekkende opptreden i retten og kunne kommunisere godt på alle nivåer gjennom faglig tyngde, respekt og gjennomslagskraft.

Sentrale arbeidsoppgaver er

 • saksforberedelse
 • aministrere og lede rettsmøter
 • skrive avgjørelser i form av dommer, kjennelser og beslutninger

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/cand jur eller master i rettsvitenskap
 • relevant arbeidserfaring
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • god digital forståelse og IT-kompetanse
 • norsk statsborgerskap

Uttømmende politiattest vil bli innhentet for de kandidatene som blir ansatt.

Personlige egenskaper

 • analytisk og med evne til å utøve godt juridisk skjønn
 • arbeider selvstendig og er i stand til å ta vanskelige beslutninger
 • kommuniserer godt muntlig og skriftlig
 • god gjennomføringsevne
 • fleksibel og har høy arbeidskapasitet
 • god rolleforståelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • 100 % stilling som dommerfullmektig i 2 år, med mulighet for forlengelse inntil 5 år
 • lønn i henhold til den alminnelige dommerfullmektigavtalen*
 • et godt fagmiljø med muligheter for bred faglig og personlig utvikling
 • gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • et aktivt bedriftsidrettslag og tilgang til treningsrom i tinghuset
   

* Søkere med to års erfaring som dommerfullmektig lønnes med brutto kr. 592.891,- med opprykk etter ytterligere ett år til brutto kr. 619.521,-. Deretter opprykk etter ytterligere ett år til brutto kr. 621.531,-. 

Andre opplysninger om stillingen og prosessen

For nærmere opplysninger kan du henvende deg til

 • avdelingsleder/tingrettsdommer Hilde Gaarder eller
 • avdelingsleder/tingrettsdommer Hanne Tenden

på telefon 22 03 52 00.

Generell informasjon om domstolen finner du på vår hjemmeside

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette her.

Personopplysninger i søknad og CV behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på vår hjemmeside. Her finner du også generell informasjon om domstolene og DA. Vi utarbeider offentlig søkerliste. Vi viser i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, om muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknad med vitnemål og vedlegg sendes innen 23.08.2021 via knappen "Søk her".