Advokatfirma Tofte DA er med sine 20 advokater/advokatfullmektiger og fire medarbeidere det største advokatfirmaet på Sørlandet og yter juridisk rådgivning til næringslivet, offentlige virksomheter og privatkunder. Vi holder til i Havnekvartalet i Kristiansand sentrum.

Stillinger som advokat/ advokatfullmektig i Kristiansand

Advokatfirma Tofte DA søker etter 1-2 dyktige advokater/advokatfullmektiger med noe erfaring.

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt:

  • Adv. Karl Kr. Lofstad, mobil 930 40 876 eller e-post: kl@advtofte.no

Søknad med CV og vitnemål bes lastet opp her.

Om firmaet

Advokatfirma Tofte yter juridisk bistand til et betydelig antall offentlige oppdragsgivere, store, mellomstore og små virksomheter, samt privatklienter.

Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider innenfor de fleste områder som næringslivet etterspør. Her nevnes særskilt:

  • Selskapsrett og M&A
  • Entrepriserett
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom
  • Arv og generasjonsskifte
  • Konfliktløsning, forhandlinger og tvister
  • Energi og miljørett

Vi deltar i forhandlinger og bistår våre klienter i et stort antall saker for domstolene, blant annet også for Høyesterett.

Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 16 selvstendige advokatkontorer spredt over nær sagt hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 6 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.

Se www.advtofte.no for ytterligere informasjon