Studentengasjement for jusstudent

Seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2021-08-22

Finanstilsynet søker etter en jusstudent i 20 % stilling til seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak. Vi ønsker oss en student som har interesse for betalingstjenesteområdet og/eller antihvitvaskingsarbeid, og som har kommet omtrent halvveis i studiet.

Arbeidsoppgaver

Seksjonen har ansvar for varierte tilsyns- og forvaltningsoppgaver knyttet til betalingsforetak, e-pengeforetak og foretak som veksler virtuell valuta. Seksjonen har i tillegg ansvar for tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.
 
Stillingen vil gi mulighet for å jobbe både med administrative og faglige oppgaver. I hovedsak vil oppgavene omfatte behandling og besvarelse av ulike meldinger om grensekryssende virksomhet etter finansforetaksloven. Avhengig av kompetanse og interesse kan det også bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver knyttet til det finansregulatoriske området eller anti-hvitvasking.
 
Arbeidet gir god innsikt i norsk og internasjonal rett på området.
 
Det vesentligste av arbeidet forutsettes å skje innenfor normal kontortid, men kan tilpasses forelesninger, annen undervisning og eksamensforberedelser.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med en student med gode karakterer, som er omtrent halvveis i studiet i Rettsvitenskap og som vil kunne tiltre snarest.
 • Vitnemål/karakterutskrifter (f.o.m. videregående) og attester må vedlegges.

Personlige egenskaper

 • Positiv og god til å samarbeide.
 • Effektiv og nøyaktig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Saksbehandlingsoppgaver som gir jusstudenter god og relevant erfaring.
 • Opplæring og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse.
 • Et sosialt miljø med kultur- og treningstilbud og idrettsarrangementer utenfor arbeidstiden.
 • Lokaler i kvadraturen i Oslo sentrum.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes i lønnstrinn 38 (for tiden kr. 198,30 per time).

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av den som ansettes i stillingen.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For positiv særbehandling,  se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se: www.finanstilsynet.no

Kontakt

 • Tilsynsrådgiver Beate Norberg, 22 93 96 78
 • Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren, 22 93 96 91