Studentengasjement for jusstudent

Seksjon for forvaltning og kriseberedskap, Finanstilsynet

Arbeidsgiver:
Finanstilsynet
Søknadsfrist:
2021-02-24

Finanstilsynet søker etter en jusstudent i 20 % stilling (kan evt justeres noe opp) til seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Vi ønsker oss en student som har interesse for finansområdet, og som har kommet omtrent halvveis i studiet.

Seksjonen har ansvaret for det finansregulatoriske regelverket, herunder konsesjonssøknader, oppkjøp, fusjoner og fisjoner av finansforetak samt krisehåndtering.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil bestå av saksbehandling innen bank- og forsikringsområdet. Stillingen vil gi mulighet for å jobbe både med administrative og faglige oppgaver. I hovedsak vil oppgavene omfatte saker knyttet til vurdering av egnethet til styre og ledelse i finansforetakene samt behandling og besvarelse av ulike meldinger om grensekryssende virksomhet etter finansforetaksloven. Avhengig av kompetanse og interesse kan det også bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver knyttet til det finansregulatoriske området. Arbeidet gir god innsikt i norsk og internasjonal rett på området.
 
Det vesentligste av arbeidet forutsettes å skje innenfor normal kontortid, men kan tilpasses forelesninger, annen undervisning og eksamensforberedelser.

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med en student med gode karakterer, som er omtrent halvveis i studiet i Rettsvitenskap og som vil kunne tiltre snarest.
 • Vitnemål/karakterutskrifter (f.o.m. videregående) og attester må vedlegges.

Personlige egenskaper

 • Positiv og god til å samarbeide.
 • Effektiv og nøyaktig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Saksbehandlingsoppgaver som gir jusstudenter god og relevant erfaring
 • Opplæring og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • Et sosialt miljø med kultur- og treningstilbud og idrettsarrangementer utenfor arbeidstiden
 • Lokaler i kvadraturen i Oslo sentrum
 • Stillingen er timesbasert og lønnes i lønnstrinn 38 (for tiden kr 193,70 per time)

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: www.finanstilsynet.no/omfinanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt

 • Kristin Schjønsby Kværnø
  Senior tilsynsrådgiver
  Telefon: 22 93 96 70
 • Ole-Jørgen Karlsen
  Seksjonssjef
  Telefon: 22 93 99 25