Gatejuristen Oslo er en virksomhet innenfor Kirkens Bymisjon i Oslo; en åpen og inkluderende ideell organisasjon, med 1800 ansatte og 4500 frivillige, som arbeider i 40 byer i Norge.

Teamleder i juridisk avdeling

Vil du lede frivillige i et ungt juridisk miljø i vekst?

Gatejuristen med Barnas Jurist og Gatas Økonom er en landsdekkende frivillighetsorganisasjon, innen juridisk og økonomisk bistand og rådgivning. Organisasjonen er i vekst og Gatejuristen Oslo har nå 16 ansatte med ansvar for saksbehandling innen et bredt fagfelt, og fungerer som ressurs- og kompetansesenter for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer. 

På landsbasis legger våre nærmere 240 frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned over 20 årsverk for å bistå noen av samfunnets mest sårbare.  Gatejuristen behandlet i 2017 til sammen nærmere 4000 saker. Våre frivillige rekrutteres fra øverste nivå faglig, og med et sterkt engasjement. De tilbys et attraktivt opplæringsprogram hvor eksterne eksperter fra relevante fagfelt tilbyr sin kompetanse. Våre samarbeidspartnere gir unik tilgang på praksis, mentorer og nettverk innen det juridiske miljøet.  Gatejuristen tilbyr anledning til å bidra humanitært, og få profesjonell erfaring fra et juridisk miljø i vekst.

Vi holder til i moderne lokaler i Jusshuset ved Karl Johans gate.

Teamleder i juridisk avdeling, engasjement med mulighet for fast stilling.

Gatejuristen i Oslo søker nå en jurist til en Teamleder stilling. Stillingen inngår i avdeling juss, med tiltakene Barnas Jurist og Rettshjelp Rus. Barnas jurist dekker mange rettsområder for barn og unge, mens hovedvekten av sakene i avdeling rus ligger på sosial- og velferdsrettens områder. 

Det er 7 ansatte jurister i avdelingene, som leder team med frivillige jusstudenter, jurister og advokater.  Teamleder er ansvarlig for å kvalitetssikre, utvikle og følge tett opp sine frivillige, med juridiskfaglig og metodisk kompetanse, klienthåndtering og saksbehandling. Teamleder rapporterer til leder for juridisk avdeling, og deltar i avdelingens møter.

Vi søker deg som har erfaring som saksbehandler og gjerne noe prosjekt, eller teamledererfaring. 

Du er strukturert, selvstendig og resultatorientert. Vi håper du har gode relasjonelle evner og motiveres av å spille andre gode. Du engasjeres av oppdraget; å utvikle og lede frivillige med faglig fokus og høyt engasjement, for å bistå våre sårbare klienter gjennom frivillig rettshjelp av høy faglig kvalitet, med profesjonalitet og menneskelig respekt.

Det er viktig at du er:

 • strukturert og systematisk
 • kan sikre gjennomføring og måloppnåelse
 • evner å få fram det beste i medarbeiderne dine
 • kan være en faglig sparringspartner 

Du har:

 • master i rettsvitenskap/Cand. Jur
 • 1-3 års relevant arbeidserfaring 
 • gjerne noe erfaring fra team/prosjektledelse
 • god juridisk metodekompetanse

Vi tilbyr:

 • et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte unge medarbeidere og frivillige
 • interessante juridiskfaglige utfordringer
 • Teamledererfaring og lederutvikling
 • mulighet til å kunne gjøre en forskjell for utsatte grupper i samfunnet
 • lønn iht. Gatejuristens personalsystem

Vi tror du er en som lar seg engasjere i samfunnsoppdraget til Gatejuristen, og har et genuint ønske om å bidra til at unge, dyktige frivillige utvikler sin kompetanse og evner å hjelpe sårbare klienter gjennom vår organisasjon.  Vi kan love deg en allsidig og spennende stilling, i en innovativ juridisk organisasjon i sterk utvikling. 

For spørsmål vedr. stillingen, kontakt Leder for Gatejuristen Cathrine Moksness på tlf: 97 00 55 97.

Engasjementets varighet: 31.12.2019, med mulighet for fast stilling videre. Tiltredelse så raskt som mulig.

Vår visjon: Velferd og Rettssikkerhet for alle

www.gatejuristen.no www.barnasjurist.no 

 www.ensnap.no Instagram: @barnasjurist twitter @gatejuristen

www.kirkensbymisjon.no