Næringsetatens overordnede mål er å bidra til at Oslo blir en trygg hovedstad med bedre folkehelse og redusert skadelig alkoholforbruk. Oslo skal ha seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkestedene. Vi behandler søknader, fatter vedtak og driver kontrollvirksomhet iht. alkohol-, serverings- og forvaltningsloven. Vi gir informasjon og veiledning, og tilbyr elektronisk gjennomføring av etablerer- og kunnskapsprøver. Vi har også ansvar for å kontrollere steder som selger tobakk. Næringsetaten har bred kontakt med utelivsbransjen og samarbeider med Politiet, Kemnerkontoret, Skatteetaten og andre offentlige kontrollorganer. Vi har 47 heltidsansatte medarbeidere og 35 deltidsansatte skjenkekontrollører.

Teamlederstilling for jurist – Oslo kommune, Næringsetaten

Vi søker en erfaren jurist med interesse for økonomi til å lede vårt team for vandel og samarbeid. Teamet skal bidra til å avdekke økonomisk kriminalitet i utelivsbransjen og eventuelt sanksjonere i ettertid. Du vil ha personalansvar for teamet som består av 5-6 jurister. Teamleder rapporterer til avdelingsdirektør for alkohol og tobakk.

Vi ser deg som er initiativrik med utpregede samarbeidsegenskaper. Du bør ha interesse for Oslos uteliv og evne og utvikle teamet og metodene for å nå Næringsetatens mål.

Se også: Ledig stilling som teamleder saksbehandling

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle teamet
 • Personalansvar for teamets ansatte 
 • Sikre at teamet holder et faglig høyt nivå
 • Videreutvikle samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt
 • Resultat- og fagansvar for teamets måltall og oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring med gode resultater fra offentlig virksomhet
 • God rolleforståelse og kjennskap til politiske prosesser og forholdet mellom politikk og administrasjon
 • God kjennskap til bruk av digitalisering og IKT-systemer/verktøy som grunnlag for effektivisering og forbedring
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Motiverende
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Serviceinnstilt og brukerorientert
 • Høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En variert og utfordrende arbeidshverdag 
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerende arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Trimrom i kjelleren og takterrasse 
 • Kontorer sentralt, like ved Stortinget i Tollbugata 27 
 • Lønnstrinn 38 - 55 i Oslo kommunes regulativ (p.t kr. 527.300 - 723.900 ) avhengig av erfaring og kompetanse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gode tjenestepensjons- forsikrings og låneordninger i Oslo pensjonsforsikring

Kontakt

 • Seksjonsleder, Kontrollseksjonen Anders Aurmo, tlf 91842737
 • Organisasjonskonsulent Elisabeth Grylling, tlf 95869901

Om arbeidsplassen

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Næringsetaten oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i tilfelle bli gitt varsel om.

For mer informasjon om Næringsetaten besøk vår hjemmesideTwitterFacebookLinkedInblogg