Konstitusjon som tingrettsdommer ved Agder tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2023-09-24

Ved Agder tingrett blir det ledig konstitusjon som tingrettsdommer i seks måneder, med tiltredelse fra 2. januar 2024.

Kontorsted for konstitusjonen er tinghuset i Kristiansand, men ved behov må det påregnes arbeids- og kursdager ved de øvrige rettsstedene. I så fall dekkes reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser. Det må også påregnes beredskapsvakter på lørdager og helligdager. Godtgjørelse dekkes etter gjeldende satser fastsatt av kommunal- og distriktsdepartementet.

Den som får konstitusjonen kan påregne allsidig og interessant juridisk praksis. Vi legger stor vekt på å ha et godt juridisk fagmiljø og et trivelig arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes for tiden med kr. 1.285.000 per år. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand. jur eller master i rettsvitenskap. Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53. For den som konstitueres vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Den som konstitueres vil gå direkte inn i en løpende dommerportefølje. Det er derfor en forutsetning med erfaring fra stilling som dommerfullmektig og/eller som dommer.

Den som konstitueres må kunne arbeide selvstendig, ha interesse for bredden av det juridiske fagfeltet, være analytisk, løsningsorientert, fleksibel, engasjert og reflektert samt ha evne til å arbeide under tidspress i en travel hverdag.

Kontaktopplysninger m.m.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sorenskriver Robert Versland eller nestleder Leif Petter Trannum, telefon 38 17 63 00 / epost [email protected].

Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges. Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten.