Konstitusjon som tingrettsdommer ved Sis- ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi / Indre og Østre Finnmark

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-04-24

Ved tingretten er det ledig konstitusjon som tingrettsdommer i 12 måneder ved rettssted Tana med ønskelig tiltredelse 1. juli 2024. Det må påregnes å gjøre tjeneste på begge rettsstedene i rettskretsen. Tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Tingretten er lokalisert på rettsstedene Tana og Vadsø. Det er per i dag 7 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 16,6 årsverk.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Søkere må være norske statsborgere
 • For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest

Tingretten har et særlig ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innen rettsvesenet.  Ved rettsstedet Tana gjennomføres det jevnlig rettsmøter på samisk, og arbeidsspråket internt ved rettsstedet er samisk. Det vil derfor bli lagt stor vekt på om søkere behersker nordsamisk skriftlig og/eller muntlig.

I tillegg vil det bli lagt vekt på at søkerne har kunnskap til samisk kultur, samt kompetanse på samisk sedvane og rettsoppfatning.

Vi tilbyr

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 351 700,-.

Fra dette trekkes pensjonsinnskudd på 2 % til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Generelle bestemmelser

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25 annet ledd og til generell informasjon til søkerne om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i ett vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.

Spørsmål om stillingen

 • Inger Eline Eriksen Fjellgren
  Sorenskriver, Sis-ja Nuortá – Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett
  Telefon: 41 45 87 03
  E-post: [email protected]
 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 91 77 01 56
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 40 41 44 14
  E-post: [email protected]