Sør-Trøndelag tingrett er landets tredje største førsteinstansdomstol. Domssognet omfatter 17 kommuner med ca. 300.000 personer. Domstolen har 52 medarbeidere og holder til i Trondheim tinghus. Domstolen ledes av sorenskriveren, en tingrettsdommer/nestleder og en administrasjonssjef. For nærmere informasjon se domstolens årsrapport for 2017.

Tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett - konstitusjon

Sør-Trøndelag tingrett har ledig en konstitusjon som tingrettsdommer fra ca. 3. september 2018 til ca. 21. desember 2018.

Søkere må være norske statsborgere og ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.

Det er nødvendig at søkere har domstolerfaring og kan gå rett inn i en portefølje. Generell informasjon finnes på www.domstol.no. For kandidater som innstilles kreves uttømmende politiattest.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1.117.000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.
Etter søknadsfristens utløp vil søkerlisten være offentlig og den kan bli gjort tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det vises særlig til offentleglova § 25 (2).

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

  • Sør-Trøndelag tingrett v/sorenskriver Leif O. Østerbø, tlf. 73542400.

Søknader med vedlegg sendes til domstolens postmottak [email protected] innen 22.06.2018.