Embete som tingrettsdommer ved Vestre Finnmark tingrett

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-03-13

Det blir ledig ett embete som tingrettsdommer ved Vestre Finnmark tingrett. Tiltredelse 1. oktober 2024.

Vestre Finnmark tingrett har per i dag 6 dømmende årsverk og en samlet bemanning på 14 årsverk.

Vestre Finnmark tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme og har rettssteder i Alta og Hammerfest. Rettskretsen består av kommunene Hammerfest, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Alta og Loppa som ligger i Finnmark fylke og Kvænangen som ligger i Troms fylke.

Kontorsted for stillingen vil være ved rettssted Hammerfest.

Det må påregnes å gjøre tjeneste ved begge rettsstedene i rettskretsen.

Dersom en intern søker blir utnevnt, kan det bli ledig et embete med annet kontorsted i rettskretsen. Vi ber om at du i søknaden opplyser om hvilket rettssted du søker på og prioriterer.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap.
 • Søkere må være norske statsborgere.
 • For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest.
 • Stillingen krever høy faglig kompetanse, analytiske evner og høy integritet.
 • Du må være personlig egnet og ha relevant arbeidserfaring.

Domstolens rettskrets er innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Kjennskap til samisk språk og kultur vil derfor være en fordel.

Dommerne må opptre uavhengig av partene og kunne ivareta domstolene sin konstitusjonelle uavhengighet, ha en tillitvekkende framferd i retten og kunne kommunisere godt med brukerne av domstolen.

Andre personlige egenskaper

 • Godt juridisk skjønn
 • Arbeide selvstendig og være i stand til å ta vanskelige avgjørelser
 • Kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne
 • Fleksibel og ha høy arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 351 700,-.
  Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2 %.
 • Et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • Et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • Årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • Mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet.

Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker har bedt om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Opplysningene vil kun bli brukt i rekrutteringssammenheng. Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.  Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk her”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Spørsmål om stillingen

 • Torbjørn Saggau Holm
  Sorenskriver
  Telefon: 78 78 31 00
  E-post: [email protected]
 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 917 70 156
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 404 14 414
  E-post: [email protected]