To dommerembeter i Norges Høyesterett

Arbeidsgiver:
Norges Høyesterett
Søknadsfrist:
2024-03-07

Det blir ledig to dommerembeter i Norges Høyesterett. Det er ønskelig med tiltredelse 12. august 2024

Dommerarbeidet i Høyesterett innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser, og stiller svært høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget og avgjørelsenes vidtrekkende betydning gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende.

Høyesteretts utadrettede og internasjonale virksomhet og en god studiepermisjonsordning legger til rette for faglig videreutvikling og erfaringsutveksling. 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må

 • ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • være høyt faglig kvalifiserte
 • være norske statsborgere

Vi tilbyr

Høyesterett holder til i Høyesteretts hus i Oslo. Ukependlere vil få dekket reise mellom hjemsted og arbeidssted etter nærmere regler.

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden 2 032 00 kroner. Fra dette går vanlig pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Ytterligere opplysninger

Dommere utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere.

Generell informasjon til søkerne finnes på nettsiden til Innstillingsrådet for dommere på www.domstol.no/innstillingsradet.

Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt. Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på Innstillingsrådets nettside.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til dommer Hilde Indreberg eller direktør Bente J. Kraugerud i Høyesterett,
tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål om stillingen

 • Toril Marie Øie
  Justitiarius, Høyesterett
  Telefon: 22 03 59 00
 • Arnfinn Agnalt
  Leder, Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 91 77 01 56
 • Sven Marius Urke
  Direktør, Domstoladministrasjonen
  Telefon: 47 46 97 52