Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge. DA skal bidra til at domstolene er i best mulig stand til å møte utfordringene de stilles overfor.

To jurister

Domstoladministrasjonens rettsavdeling har ledig to faste juriststillinger. Vi søker en seniorrådgiver og en rådgiver.

Rettsavdelingen jobber med utviklingsarbeid i domstolene, erstatningsrettslige spørsmål, høringssaker samt bistand og rådgivning innen hele DAs ansvarsområde. En viktig oppgave nå er å arbeide med regelverksutvikling, slik at domstolene kan møte forventningene til digitalisering av rettsprosessene. Andre oppgaver er å bidra i arbeidet med ny straffeprosesslov og regelverksendringer ved en eventuell sammenslåing mellom tingrett og jordskifterett. Avdelingen har ansvaret for Innstillingsrådet for dommere og Tilsynsutvalget for dommere sine sekretariat, samt Sidegjøremålsregisteret for dommere.

Arbeidsoppgavene som seniorrådgiver vil blant annet bestå av regelverksarbeid, oppgaver knyttet til domstolens behandling av saker som berører barn i domstolene, utredninger og intern juridisk rådgivning.

Arbeidsoppgavene som rådgiver vil blant annet bestå av å bistå sekretariatet for Tilsynsutvalget for dommere, erstatningssaker, og andre oppgaver som ligger til avdelingen.

Om deg

Til stillingen som seniorrådgiver søker vi deg som har solide juridiske kunnskaper, erfaring og evne til å løse komplekse oppgaver. Du er beslutningsdyktig og selvstendig. Vi ønsker at du har erfaring som aktør i retten, eller som dommer eller dommerfullmektig.

Stillingen som rådgiver krever solide juridiske kunnskaper og evne til å arbeide effektiv og planmessig. Noe erfaring er ønskelig, men også nyutdannede er velkommen til å søke.

Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Vi ønsker samfunnsengasjerte medarbeidere med høy faglig kvalitet som er utviklingsorienterte, bidrar til godt arbeidsmiljø, og har vilje og initiativ til å tilegne seg og dele kunnskap.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø. Rettsavdelingen har 21 medarbeidere. Du blir del av et juristmiljø som gir deg faglige utfordringer og mulighet til å delta i utviklingen av domstolene.

Mange oppgaver i DA løses ved tverrfaglig samarbeid. Du vil få muligheter til å samarbeide med kolleger fra andre avdelinger i DA, fra domstolene og øvrige samarbeidspartnere.

Som kunnskapsvirksomhet er DA opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling. Du vil få anledning til å delta på ulike kompetansetiltak. 

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som hhv. seniorrådgiver (kode 1384) og rådgiver (kode 1434) i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Om oss

Norge har 101 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker.

DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger med til sammen ca. 90 medarbeidere. DA er en åpen og inkluderende virksomhet som legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Generell informasjon om DA og personvernerklæring finner du på www.domstol.no.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

DA utarbeider offentlig søkerliste. Du henvises i denne sammenheng til offentlighetsloven § 25, andre ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til stillingene, kan du kontakte:

  • avdelingsdirektør Solveig Moen, mobil 404 14 414
  • seksjonssjef Robert Envik, mobil 930 25 305